ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ | РААБЕ Експерт

ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ


 

ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ –

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

12.09.2019 г., София

в конферентната зала на ГБИТК, „Интерпред - СТЦ София“, сграда А, ет. 3,

бул. „Драган Цанков“ 36, 1040 София.

 

Германо-Българската индустриално-търговска камара и „РААБЕ България“ най-сърдечно Ви канят на семинар!

Семинарна програма

 8.30–9.00 ч.

Регистрация на участниците

Лектор

9.00–10.30 ч.

Сключване на договор между училището и предприятието – особености, клаузи, условия.

Уведомяване на Инспекцията по труда и получаване на разрешения за прием на работа на лица от 16 до 18 години - документи и стъпки. Обучение на наставниците. Права и задължения на наставниците.

Здравословни и безопасни условия на труд: видове инструктажи и обучение по ЗБУТ на обучаваните лица, работно и предпазно облекло.

dicheva

Теодора Дичева – дирекция  "Правно осигуряване на инспекционната дейност" на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Юрист, експерт по трудово право

10.30–11.00 ч.

Кафе пауза

 

11.00–12.30 ч.

Сключване на договор (примерен) с наставниците, назначаване, заповед, работно време, право на отпуск, почивка, дисциплинарна и имуществена отговорност на наставника; прекратяване на договор, обезщетения.

Сключване на договор (примерен) с обучаваните лица, назначаване,  заповед, работно време, право на отпуск, почивка, какво могат да подписват лицата и какво техните родители/ настойници; трудово досие при договор за дуално обучение; дисциплинарна и имуществена отговорност на обучаваните лица; прекратяване на договор, обезщетения.

V_Mikova

Величка Микова юрист, експерт по трудово право

12.30–13.30 ч.

Обяд

 

13.30–15.00 ч.

Подаване на уведомление в НАП за сключените договори с наставниците,

Осигуряване на лица с договор за дуално обучение. Парични обезщетения и помощи – общо заболяване и майчинство: отчитане и подаване в НОИ.

Изплащане на възнаграждения на обучаваните лица и ЗДДФЛ на лица с договор за дуално обучение. Социални придобивки при договор за дуално обучение и тяхното облагане.

Заплащане, допълнителни бонуси и възнаграждение на наставниците.

Zorniyza_Dimitrova

Зорница Димитрова – юрист, експерт по осигуряване с дългогодишен опит в НОИ и НАП

15.00–15.30 ч.

Кафе пауза

 

15.30–17.00 ч.

Германската система за обучение на обучители/наставници в България.

Добри практики в дуалното обучение.

Място и роля на ГБИТК като партньор в дуалното обучение в България

https://bulgarien.ahk.de/fileadmin/AHK_Bulgarien/Ansprechpartner/Karmen_Vranchev.jpg

Кармен Вранчев

мениджър „Дуално обучение“, ГБИТК
17:00 ч.  Оценка и раздаване на сертификати

 

 

Лектори:

  • Теодора Дичева – дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност" на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Юрист, експерт по трудово право.
  • Величка Микова – юрист, експерт по трудово право
  • Зорница Димитрова – юрист, експерт по осигуряване с дългогодишен опит в НОИ и НАП
  • Кармен Вранчев – мениджър „Дуално обучение“, ГБИТК

 

Такса за участие: За членове на ГБИТК - 190 лв. без вкл. ДДС. За нечленове - 220 лв. без вкл. ДДС, с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, работен обяд – тип сандвич, сертификат (без квалификационни кредити) за преминато обучение.

За заявка, последвайте линка:

https://bulgarien.ahk.de/bg/events/seminar-duale-berufsausbildung-herausforderungen-fuer-unternehmen-und-bildungseinrichtungen/

 

 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top