Доходи и данъци по ЗКПО и ЗДДФЛ за 2013 г. – деклариране и определяне | РААБЕ Експерт

Доходи и данъци по ЗКПО и ЗДДФЛ за 2013 г. – деклариране и определяне

Практически семинар с

Цветана Янкова, данъчен експерт към ЦУ на НАП
Лорета Цветкова, данъчен експерт към ЦУ на НАП

07.02.2013 г., Венус център, София, бул. Дондуков №9

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

 1. Преглед на промените в ЗКПО, влезли в сила от 01.01.2013 г.
 2. Корпоративен данък: определяне на данъчния финансов резултат;
  • авансови вноски;
  • деклариране и внасяне на данъка.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

 1. Доходи, облагаеми с данък, удържан при източника - определяне, внасяне и деклариране на дължимия данък от платеца и от получателя на дохода.
 2. Данък върху разходите – определяне, внасяне и деклариране.

Обсъждане на казуси от практиката.

12:30 – 13:30 ч.

Обедна почивка

13:30 – 15:00 ч.

 1. Представяне на промените в ЗДДФЛ, които са в сила от 01.01.2013 г.
 2. Задължения на платеца и на получателя при доходи от:
  • трудови правоотношения;
  • извънтрудови правоотношения и друга стопанска дейност;
  • наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.
 3. Авансово облагане, определяне на дължимия данък, документиране и деклариране на дължимите данъци в НАП

 

15:00 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 17:30 ч.

 1. Доходи облагаеми с окончателен данък – определяне, внасяне и деклариране на дължимите данъци от платеца и от получателя на дохода.
 2. Подаване на информация в НАП за изплатени доходи на физически лица.
 3. Обсъждане на казуси от практиката.

17:30 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

В таксата за участие са включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, обяд.

 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top