Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски и подаването на декларации през 2017 г. | РААБЕ Експерт

Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски и подаването на декларации през 2017 г.

Практически семинар с

Зорница Димитрова – юрист, експерт по осигурително право

21 юни 2017 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

09:00 – 09:30 ч.

Регистрация на участниците

09:30 – 11:00 ч.

Командироване на работници в ЕС

 1. Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги – основни правила за работа в друга държава-членка. Персонален обхват. Териториален обхват. Действие във времето.
 2. Промени в Кодекса на труда в сила от 1 януари 2017 г. – ново определение за командироване в държави-членки на ЕС и нови правила за определяне на трудовото възнаграждение.
 3. Новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги – процедура за командироване. Допълнително споразумение. Уговаряне на пътни и квартирни пари.
 4. Обмен на информация между държавите-членки съгласно новата Директива 2014/67/ЕС, в сила от 1 януари 2017 г.

11:00 – 11:30 ч.

Кафе-пауза

11:30 – 13:00 ч.

 1. Определяне на приложимо законодателство – Регламент /ЕО/ № 883/2004. Основно правило и изключения.
 2. Процедура за издаване на удостоверение А1 от НАП.
 3. Внасяне на осигурителни вноски в България. Специални правила за определяне на осигурителния доход – чл. 6а от КСО /редакция в сила от 1 януари 2017 г./.
 4. Данъчно облагане на трудовите възнаграждения и допълнителните плащания във връзка с командироването.

13:00 – 13:30 ч.

Обяд

13:30 – 15:00 ч.

Промени в Наредба №5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

 1. Нов образец на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ.
 2. Попълване на код по ЕКАТТЕ /Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици/.
 3. Подаване на уведомление при сключване на трудов договор и при промяна на работното място.
 4. Подаване на уведомление за действащите трудови договори /пререгистрация/ Преходен режим и срокове. Попълване на уведомлението.
 5. Контрол за спазване на наредбата и санкции при неизпълнение.

15:00 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 17:00 ч.

Промени в наредбите, свързани с осигуряването в сила от 1 януари 2017 г. Актуални проблеми при внасянето на осигурителните вноски и подаването на декларации обр. № 1 и обр. № 6

 1. Промени в Наредба Н-8/2005 г. Подаване на декларации обр. №1 и обр. №6.
 2. Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
  • Внасяне на вноски върху средствата за сметка на социалните разходи.
  • Определяне на минималния осигурителен доход /праг/ при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец.  
  • Осигурителни вноски върху разходите за активи, използвани за „лични нужди“.
 3. Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
  • Отпускане на обезщетение при неизползван отпуск за бременност и раждане /чл. 50а от КСО/.
  • Изчисляване на нетното възнаграждение.
 4. Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Зачитане на осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица.
 5. Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуря­ващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

17:00 – 17:10 ч.

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 180,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!

Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 144.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top