Актуална практика по трудовото законодателство за 2019 г. | РААБЕ Експерт

Актуална практика по трудовото законодателство за 2019 г.

Актуална практика по трудовото законодателство за 2019 г.

Лектори: Теодора Дичева – директор на правната дирекция в Инспекцията по труда

17 януари 2018 г., гр. София, ул. Гладстон №8

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Промяна в Наредбата за работното време, почивките и отпуските: новата уредба на сумираното изчисляване на работното време .

Извънреден труд - ред за  полагане, ограничения , отчитане на извънреден труд. Заплащане на извънреден труд за работни дни и на официални празници при подневно и сумирано изчисляване на работното време.

Актуални въпроси във връзка с ползването, отлагане и погасяване на правото на ползване на платен годишен отпуск: права и задължения на работодателите и работниците при ползване и отлагане на ПГО.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Новите възможности пред работодателите и работниците, които  предоставя Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Специална закрила по време на съществуването на трудовото правоотношение и при уволнение на работник или служител.  

- Категории работници и служители ползващи специална закрила.

- Основания за закрила;

- От кой момент се прилага специалната закрила. Кога е и кога не е приложима специалната закрила при уволнение.​​

12:30ч.

Оценка на семинара и раздаване на сертификати

Такса за участие в обучението: 120,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвичи за обяд, сертификати за преминато обучение.

Специално предложение! 

20% отстъпка за абонати на наши издания 96.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация - 114,00 лв с ДДС!

За лектора: Теодора Дичева е юрист, експерт с дългогодишен опит в трудово право. Директор на правната дирекция в Инспекцията по труда

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top