Акцизи. Изменения на Регламент (ЕИО) на Комисията Регламент (ЕС) № 756/2012 г. за разширяване обхвата на режим 42 и 63. Промените в ЗАДС и ППЗАДС за 2013 г. и Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) | РААБЕ Експерт

Акцизи. Изменения на Регламент (ЕИО) на Комисията Регламент (ЕС) № 756/2012 г. за разширяване обхвата на режим 42 и 63. Промените в ЗАДС и ППЗАДС за 2013 г. и Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС)

Практически семинар с

Мария Пашова - началник на отдел  Внос и износ в ЦМУ на Агенция Митници
Светла Генова
- началник на отдел „Акцизна политика”в дирекция „Акцизи”

20.06.2013 г., Венус център, София, бул. Дондуков №9

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

 • Електронно   деклариране   при внасяне и изнасяне
 • Примери и практика

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 13:00 ч.

Изменения на Регламент (ЕИО) на Комисията  Регламент (ЕС)  № 756/2012 г. за разширяване обхвата на режим 42 и 63лектор: Мария Пашова, началник отдел „Внос и  износ“ при Агенция Митници

 • Промени в общностното митническо и данъчно законодателство за 2013 г.

13:00 – 13:30 ч.

Обедна почивка

13:30 – 15:30 ч.

Промените в ЗАДС и ППЗАДС за 2013 г. и Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) – лектор: Светла Генова, началник отдел „Акцизна политика“ при Агенция Митници

 • подаване на документи по електронен път:
  Ÿ акцизен данъчен документ и документ за удостоверяване на предназначението;
  Ÿ искания и уведомления по ЗАДС;
 • изменения във водената отчетност от данъчно задължените лица за 2013 г.
  Ÿ нов формат на Акцизната декларация и Регистър „Дневник складова наличност“;
  Ÿ Протокол за установяване на допустимите фири при съхранение и транспорт8инвентаризация;
 • изисквания към подаваните документи

15:30 – 15:45 ч.

Кафе-пауза

15:45 – 17:30 ч.

Актуални въпроси, възникнали в практиката по прилагането на ЗАДС и ППЗАДС за 2013 г.

17:30 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

В таксата за участие са включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, обяд.

 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top