Право и мениджмънт | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Право и мениджмънт

Командироване на служители в чужбина над 30 дни на основание чл. 121, ал. 3 от КТ

Командироване на служители в чужбина над 30 дни на основание чл. 121, ал. 3 от КТ
Въпрос: 

Командироваме служители в Италия над 30 дни на основание чл. 121, ал. 3 от КТ за изпълнение на работа, свързана със строителство (поставяне на изолация на промишлени сгради). Във връзка с чл. 121, ал. 5 от КТ дължат ли се дневни пари за дните на командировката?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Фактическа обстановка

Фактическа обстановка - работа на шлеме
Въпрос: 

Българска фирма сключила договор за изработка на работни обувки на ишлеме с фирма от държава-членка на ЕС – от Италия.

Според чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона, изработката на готови изделия с материали на клиента се квалифицира като услуга. Услугата представлява „работа върху движима вещ“, поради което въвеждането на материалите на клиентите на територията на страната не представлява ВОП и при него не се дължи ДДС. Тези материали са заведени задбалансово и попадат под режима на чл. 13, ал...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Подлежат ли на здравно осигуряване съдружници-пенсионери?

Подлежат ли на здравно осигуряване съдружници-пенсионери
Въпрос: 

Подлежат ли на здравно осигуряване съдружници-пенсионери?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Фактическа обстановка

Фактическа обстановка - командировки
Въпрос: 

Български гражданин на трудов договор с български работодател /съгл. Кодекса на труда/, ще бъде командирован за период от година и половина в Китай. При командироването ще бъдат спазени всички разпоредби по Кодекса на труда. Заплатата на командирования служител ще продължава да се плаща от българския работодател.

Къде служителят ще подлежи на социално осигуряване – в Китай или България. Ако е в Китай от кой момент – от самото начало или едва след определен период от време. Съществува...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Може ли да се премине от трудов договор към договор за управление и контрол и как?

Може ли да се премине от трудов договор към договор за управление и контрол и как
Въпрос: 

Може ли да се премине от трудов договор към договор за управление и контрол и как?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top