Платен отпуск по половин ден | РААБЕ Експерт

Платен отпуск по половин ден

Платен отпуск по половин ден
Въпрос: 

Служителка се върна от майчинство преди навършване 2 годишна възраст на детето. Същата желае да ползва платения си отпуск по следния график (цитат от молбата и за отпуск): „Моля да ми бъде разрешено да ползвам 4 дни платен отпуск, който ще ползвам по половин ден за дните 2, 3, 9, 10, 16, 17, 22, 23.12.2014 г. и два дни платен отпуск, които ще ползвам цял ден в дните 5, 4. 12. 2014 г.“

Може ли лицето да ползва по такъв начин отпуска си и има ли правна форма, под която същият да бъде оформен документално?

Отговор: 

Работничка и служителка, която се е върнала от отпуск по майчинство, има право на платен годишен отпуск за времето, докато е ползвала отпуските по чл. 163 и чл. 164 от КТ. Дали такъв ще й бъде разрешен веднага след завръщането й зависи от волята на работодателя и от това, дали той няма необходимостта тя да се върне и да започне да изпълнява служебните си задължения.

Когато платеният годишен отпуск е планиран в графика, работникът може да го ползва във времето, което е посочил отново със съгласието на работодателя. Ако работодателят не може да му предостави планирания платен годишен отпуск, поради наличие на някаква производствена причина, която изисква работникът да остане на работа, той е длъжен да отложи отпуска за следващата календарна година на основание чл. 176, ал. 1 от КТ.

Конкретно по поставения въпрос дали лицето може да ползва по половин ден отпуск- отговорът е отрицателен.
В случая, ако бъде разрешен по този начин отпускът, всъщност не се ползва. Отпускът се дава, за да може работникът да почива, а не да работи по половин ден. Няма как да оформите по този начин искания отпуск и ако го направите ще е незаконосъобразно!
Отпускът се разрешава в работни дни и това означава цял работен ден, а не половин, защото се губи смисъла от ползването на отпуск!

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Персонал и осигуряване
Таг новини: 
КТкодекс на трудаотпуска
Go to top