Персонал и осигуряване | РААБЕ Експерт

Персонал и осигуряване

Осигуровки при доход от САЩ

Осигуровки при доход от САЩ
Въпрос: 

Физическо лице, което няма никакви доходи в България, плаща само здравно осигурителни вноски, има сключен договор с американска компания за извършването на услуги, за които не се изисква лицето да напуска територията на България. Тази компания му изплаща всеки месец възнаграждение по банковата сметка. Годишният оборот от тези суми надхвърля 50 000 лв. за година.

 Какви задължения произтичат за това лице в България? Трябва ли внася осигуровки върху тази сума?...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Кога възниква задължение за българско юридическо лице да плати осигуровките при хонорар на физическо лице, осигурено в друга страна - членка на ЕС?

Кога възниква задължение за българско юридическо лице да плати осигуровките при хонорар на физическо лице, осигурено в друга страна - членка на ЕС?
Въпрос: 

Физическо лице е сключило граждански договор с българско юридическо лице ЕООД за извършване на консултантски услуги на същото .Физическото лице живее и се осигурява в друга страна - членка на ЕС.

През месец 12.2015 год. българското юридическо лице начислява разход за хонорар по граждански договор, но не го изплаща. Има ли задължение юридическото лице да начисли осигуровки на това физическо лице за доходите по гражданския договор поради факта, че то се осигурява в друга държава -...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Облагане на възнаграждението на лектор от ЕС за лекцията му в България

Облагане на възнаграждението на лектор от ЕС за лекцията му в България
Въпрос: 

„Във връзка с конференция сме поканили чуждестранен лектор. За неговото участие лицето ще получи възнаграждение и освен това ще му бъдат покрити пътните и квартирните разходи? Трябва ли да му удържим данък върху възнаграждението или върху средствата за път и нощувки, или тези негови доходи ще се облагат в страната му? Лицето е от Германия и посещението му в България е еднократно.“

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какво е необходимо за успешното презентиране и как да владеете аудиторията?

Какво е необходимо за успешното презентиране и как да владеете аудиторията?
Въпрос: 

Често се налага да се презентира даден проблем, свързан с изпълнение на конкретна задача или да се представи даден проект. Тогава освен знания са нужни опит и немалка доза артистичен талант.

Всеки, който поне веднъж в живота си е презентирал нещо знае, че спечелването на аудиторията е трудна задача. Много лесно е обаче тя да бъде загубена. Така че, ако искате да имате успех, трябва да внимавате.

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Групова фирмена застраховка „Живот“ за всички служители с годишно изплащане на премия по нея

Групова фирмена застраховка „Живот“ за всички служители с годишно изплащане на премия по нея
Въпрос: 
  1. Дължими ли са осигурителни вноски за сметка на работодателя и служителите върху платената премия и в кой месец същите се плащат - в месеца на плащане на премията или пропорционално за 12 месеца?
  2. Ако се дължат от служителите – същите намаляват ли облагаемия им доход?
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top