Изплащане на дивиденти – данък и деклариране | РААБЕ Експерт

Изплащане на дивиденти – данък и деклариране

Изплащане на дивиденти – данък и деклариране
Въпрос: 

През месец ноември, 2013 г. е взето решение от Общото събрание на съдружниците за изплащане на дивиденти в полза на съдружниците – местни физически лица. Дължимият данък по чл. 38 от ЗДДФЛ е начислен с датата на протокола – решение на Общото събрание. До края на ноември на един от съдружниците е изплатен полагаемият дивидент съгласно посоченото решение от месец ноември, а на останалите плащането е извършено през месец декември, 2013 г. Удържаният данък е внесен в срок – на 27.12.2013 г., но е пропуснато да се подаде декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ до края на месец декември, 2013 г. Пропускът е установен към 10.01.2014 г. Може ли да се подаде съответната декларация по електронен път от дружеството или следва да се поиска разрешение от НАП и същата да се подаде на хартиен носител в компетентната дирекция на НАП на дружеството.

Отговор: 

Съгласно чл. 65, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), окончателният данък за доходите от дивиденти на физически лица, определен по реда на чл. 38, ал. 2 от ЗДДФЛ, се удържа и внася от предприятието платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент. В конкретния случай, решението за разпределянето на дивидента е взето през месец ноември, 2013 г., т. е. през четвъртото тримесечие на годината, поради което срокът за внасянето на дължимия данък е до 31 януари 2014 г. В същият срок, на основание чл. 56 от ЗДДФЛ, се подава и декларацията за дължимия данък (образец 4001).

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Данъци и счетоводство
Таг новини: 
ЗДДФЛданъци
Go to top