Издаване на трудова книжка - казус | РААБЕ Експерт

Издаване на трудова книжка - казус

Въпрос: 

При нас на работа ще постъпи лице, военен пенсионер, няма трудова книжка. Лицето ще бъде назначено на трудов договор във фирмата като пазач.

Длъжни ли сме на му издадем трудова книжка? Това, че лицето е пенсионер, освобождава ли ни от това задължение?

Ако лицето бъде освободено в бъдеще и започне работа в друга фирма на същата длъжност, как ще удостовери, че вече е работило на такава длъжност, за да му се начислява допълнително възнаграждение за ТС и ПО? Какъв документ следва да му изискват на новото работно място в тази връзка?

Отговор: 

Когато работникът или служителят постъпва за първи път на работа, работодателят е длъжен в срок от 5 дни да го снабди с трудова книжка. Постъпването за първи път на работа се удостоверява от работника или служителя с писмена декларация.

За изпълнение на посоченото задължение от страна на работодателя е без правно значение дали лицето, което постъпва на работа, е пенсионер поради придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В този смисъл отговорите да въпросите са следните:

- Да работодателят е длъжен да издаде трудова книжка. В същата следва да се впишат данните по чл. 349, ал. 1 от КТ. Неизпълнението на това задължение е административно нарушение.

- Кодексът на труда не поставя изпълнението на това задължение в зависимост от това дали работникът или служителят е придобил, или не право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

- Трудовият стаж и професионален опит при ново постъпване на работа при друг работодател ще се доказва с издадената трудова книжка.

Повече информация:

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели + CD

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Персонал и осигуряване
Таг новини: 
кодекс на труда
Go to top