Дарение и Спонсорство | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Дарение и Спонсорство

Дарение и Спонсорство
Въпрос: 

Отчитане по ЗКПО и документиране
Нашата фирма иска да направи дарение за изграждане на църква на стойност 500 лв.
Сумата ще бъде преведена по банкова сметка на фонд, който е сформиран с инициативен комитет за изграждане на църквата, с решение на църковното настоятелство на селото и решение на стопанската камара в гр.………..  Дарението ще бъде оформено с договор за дарение в парична форма. Трябва ли да договорът да съдържа специфични точки и какви документи още трябва да приложим за документално оформяне на дарението? Дарението ще отговаря ли на чл. 31 от ЗКПО? Ако не отговаря какви данъци трябва да се платят?

Отговор: 

В чл. 31 от ЗКПО са изброени изчерпателно лицата, на които могат да се предоставят дарения, като предоставените суми се признават за данъчни цели като предоставените суми се признават з данъчни цели като счетоводни разходи. Разбира се, при спазване на изискванията по чл. 31, ал. 2, 5 и 6 от закона.

Посочвате, че сумата ще предоставите на фонд, формиран от инициативен комитет за изграждане на църква. От въпроса става ясно, че въпросният инициативен комитет няма статута на юридическо лице с нестопанска цел и поради това не може да ес приравни дарението към посоченото в чл. 31, ал. 1, т. 14 от закона. Другата възможност е дарението да се даде на бюджетно предприятие, но явно инициативният комитет няма статут на такъв.

Тогава остава третата възможност – дарението да ес предостави на църквата, която е една от страните, взели решение за изграждане на нова църква. В такъв случай може да се ползва чл. 31, ал. 1, т. 6 от закона – „регистрирани в страната вероизповедания.“ Явно Българската православна църква отговаря на това изискване.

Затова ви препоръчваме да предоставите сумата на църквата с посочената цел, а тя да предаде сумата на въпросния фонд.

За целта трябва да сключите договор за предоставяне на дарението, като в него можете да поставите условия (примерно да ви информират как са изразходвани средствата), но това не е задължително.

За въпросната сума от 500 лв. трябва да съобразите изискването по чл. 31, ал. 2 и ал. 5. Разбира се, не трябва да са налице ограниченията и по ал. 6.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Данъци и счетоводство
Таг новини: 
ЗКПОдарение
Go to top