Данъци и счетоводство | РААБЕ Експерт

Данъци и счетоводство

Издаване на фактура във формат pdf

Издаване на фактура във формат pdf
Въпрос: 

Трябва ли фактурата да бъде подписана с електронен подпис?

Съгласно чл. 6, ал.1 от Закона за счетоводството, чл. 114 от ЗДДС, чл. 78 от ППЗДДС, печатът и подписът не са задължителни реквизити на данъчната фактура. Фактурите, които издаваме се изпращат в електронна формат (pdf файл) на електронната поща на контрагентите ни. На съставител указваме името на лицето, съставило документа и ги изпращаме на контрагентите ни без подпис и печат. Един от тях настоява, че след като...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Относно документи без попълнени реквизити по чл. 10 от ЗКПО

Относно документи без попълнени реквизити по чл. 10 от ЗКПО
Въпрос: 

Дружество с основна дейност международен транспорт получава за платените в чужбина аутобан такси, горива и смазочни материали първични счетоводни документи, в които не са налице всички реквизити, изисквани от действащото у нас счетоводно законодателство – записани са единствено дата и регистрационен номер на тежкотоварния автомобил.

Ще бъдат ли признати като документално обосновани по реда на чл. 10, във връзка с чл. 26, т. 2 от ЗКПО посочените разходи, при условие, че от една страна...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

ЕООД и наемни отношения

ЕООД и наемни отношения
Въпрос: 

ЕООД наема помещение за офис от физическо лице с договор за отдаване под наем. С РКО са изплатени договорените суми за периода от м.Септември до м. Декември включително.

Кой трябва да внесе данъка и да го декларира с декл. по чл. 55?

В териториалната дирекция на НАП са казали, че само за м. Септември наемателят е длъжен да внесе дължимия данък след приспадане на нормативно признатите 10 %, а за следващите 3 месеца, това задължение е на наемодателя.

Кога трябва да се...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Кражба на лизингов автомобил и лихви

Кражба на лизингов автомобил и лихви
Въпрос: 

Автомобил, който е отписан от данъчния и счетоводния амортизационен план след като е откраднат, водят се дела, но си тече лизинга т.е. всеки месец се плащаме главници и лихви без ДДС- размерът на дан. кредит, който е ползван при покупката,е вече върнат-направена корекцията още при кражбата-когато е отписан и автомобила.

Лихвите, които се отчитат като текущ разход, всеки месец се заплащат на база на опростена фактура, която издава лизингодателя, а за главницата има издадена сметка с...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Данъчна основа при внос

Данъчна основа при внос
Въпрос: 

Имаме договор с фирма за митническо обслужване – изготвяне на митнически декларации, освобождаване на стоки, организиране на транспорт от митница до складовете ни.

Тази фирма издава фактура за услугата плюс 20% ДДС. Възнаграждението е с фиксирана стойност на брой митнически декларации/освободени пратки.

Трябва ли възнаграждението (без сумата на ДДС) да се включва в данъчната основа за калкулиране на ДДС при внос на стоки, като имаме предвид, че услугата се фактурира с 20% ДДС...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top