Съвети от практиката | РААБЕ Експерт

Съвети от практиката

Оценка на въздействието, във връзка са обработването на личните данни

Оценка на въздействието, във връзка са обработването на личните данни
Въпрос: 

Здравейте, от 25 май съм назначен за длъжностно лице по защита на данните. В тази връзка администраторът иска от мен становище по защита на данните, и оценка на въздействието. Как протича една оценка на въздействието?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Издаване на трудова книжка - казус

Въпрос: 

При нас на работа ще постъпи лице, военен пенсионер, няма трудова книжка. Лицето ще бъде назначено на трудов договор във фирмата като пазач.

Длъжни ли сме на му издадем трудова книжка? Това, че лицето е пенсионер, освобождава ли ни от това задължение?

Ако лицето бъде освободено в бъдеще и започне работа в друга фирма на същата длъжност, как ще удостовери, че вече е работило на такава длъжност, за да му се начислява допълнително възнаграждение за ТС и ПО? Какъв...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Издаване на фактура във формат pdf

Издаване на фактура във формат pdf
Въпрос: 

Трябва ли фактурата да бъде подписана с електронен подпис?

Съгласно чл. 6, ал.1 от Закона за счетоводството, чл. 114 от ЗДДС, чл. 78 от ППЗДДС, печатът и подписът не са задължителни реквизити на данъчната фактура. Фактурите, които издаваме се изпращат в електронна формат (pdf файл) на електронната поща на контрагентите ни. На съставител указваме името на лицето, съставило документа и ги изпращаме на контрагентите ни без подпис и печат. Един от тях настоява, че след като...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

УП-3

УП-3
Въпрос: 

Служител е работил от 14.01.2016 г. до 29.02.2016 г. на 4 ч. работно време и от 01.03.2016 до 31.01.2017 г. на 8 ч. работно време. Как следва да се изготви УП 3 за лицето?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Относно документи без попълнени реквизити по чл. 10 от ЗКПО

Относно документи без попълнени реквизити по чл. 10 от ЗКПО
Въпрос: 

Дружество с основна дейност международен транспорт получава за платените в чужбина аутобан такси, горива и смазочни материали първични счетоводни документи, в които не са налице всички реквизити, изисквани от действащото у нас счетоводно законодателство – записани са единствено дата и регистрационен номер на тежкотоварния автомобил.

Ще бъдат ли признати като документално обосновани по реда на чл. 10, във връзка с чл. 26, т. 2 от ЗКПО посочените разходи, при условие, че от една страна...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top