Продукти | РААБЕ Експерт

Продукти

Можете да изберете Вашите издания от следните категории:

Наръчници

С наръчниците с подменяеми страници на РААБЕ България Вие ще получите всичко, което Ви е необходимо по отношение на дадена тема, събрано на едно място – експертен коментар на нормативната уредба и разяснения по нея, практически примери и готови модели, които да приложите в работата си, отговори на конкретни казуси и съвети. Това е тайната на нашите наръчници с подменяеми страници.

Международни стандарти за финансово отчитане + CD
Данъчен наръчник – Актуален коментар и практически примери
Процедури по обществени поръчки
Международно данъчно облагане и осигуряване
Вижте всички продукти от категория "Наръчници"
Книги

Търсите професионална литература по определена тема? Разгледайте нашия каталог от издания и направете своя избор.

Служебен автомобил – начин на употреба
Документи при прекратяване на трудовото правоотношение, без която и да е от страните да дължи предизвестие
Вижте всички продукти от категория "Книги"
Електронни издания
Имате конкретен казус и търсите бързо и компетентно решение? Тогава за Вас е най-новата ни услуга: авторски разработки по конкретна тема във формат на електронно издание. Понякога бързо намереният отговор на даден казус, в точното време, замества усилията на няколко служителя! Изберете Вашите издания и се убедете сами!
CD ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА
Вижте всички продукти от категория "Електронни издания"
Компактдискове

Трябват Ви формуляри, готови образци на документи, примерни длъжностни характеристики и всичко това да може да се попълва, разпечатва и използва директно в работния Ви процес? За Вас са нашите продукти под формата на компактдискове. Благодарение на тях вече никога няма да Ви се налага да търсите даден образец или формуляр, защото просто трябва да заредите компактдиска в компютъра и да намерите всичко необходимо.

Вижте всички продукти от категория "Компактдискове"
Абонамент

Трябват Ви формуляри, готови образци на документи, примерни длъжностни характеристики и всичко това да може да се попълва, разпечатва и използва директно в работния Ви процес? За Вас са нашите продукти под формата на компактдискове. Благодарение на тях вече никога няма да Ви се налага да търсите даден образец или формуляр, защото просто трябва да заредите компактдиска в компютъра и да намерите всичко необходимо.

Международни стандарти за финансово отчитане + CD
Данъчен наръчник – Актуален коментар и практически примери
Процедури по обществени поръчки
Международно данъчно облагане и осигуряване
Вижте всички продукти от категория "Абонамент"

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top