Продукти | РААБЕ Експерт

Продукти

Можете да изберете Вашите издания от следните категории:

Наръчници

С наръчниците с подменяеми страници на РААБЕ България Вие ще получите всичко, което Ви е необходимо по отношение на дадена тема, събрано на едно място – експертен коментар на нормативната уредба и разяснения по нея, практически примери и готови модели, които да приложите в работата си, отговори на конкретни казуси и съвети. Това е тайната на нашите наръчници с подменяеми страници.

Международни стандарти за финансово отчитане + CD
Данъчен наръчник – Актуален коментар и практически примери
Процедури по обществени поръчки
Международно данъчно облагане и осигуряване
Вижте всички продукти от категория "Наръчници"
Книги

Търсите професионална литература по определена тема? Разгледайте нашия каталог от издания и направете своя избор.

ДДС, ДДС правила, ДДС 2019, ППЗДЛС, ЗДДС 2019, ДДС правила примери и практика, Автомобили и ДДС практика, Третиране по ЗДДС на ваучерите, Директива 2016/1065, ДДС при Недвижимите имоти , Получен заем от фирмата-майка или други свързани лица , Данъчно третиране на изплатените лихви - данъчно третиране по ЗДДС, Монтаж и инсталиране на материални активи - данъчно третиране по ЗДДС, Договори за франчайз - данъчно третиране по ЗДДС, Придобиване на правото на ползване на софтуер и предоставяне на правото на ползв
Документи при прекратяване на трудовото правоотношение, без която и да е от страните да дължи предизвестие
Служебен автомобил – начин на употреба
Вижте всички продукти от категория "Книги"
Електронни издания
Имате конкретен казус и търсите бързо и компетентно решение? Тогава за Вас е най-новата ни услуга: авторски разработки по конкретна тема във формат на електронно издание. Понякога бързо намереният отговор на даден казус, в точното време, замества усилията на няколко служителя! Изберете Вашите издания и се убедете сами!
CD ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА
Вижте всички продукти от категория "Електронни издания"
Компактдискове

Трябват Ви формуляри, готови образци на документи, примерни длъжностни характеристики и всичко това да може да се попълва, разпечатва и използва директно в работния Ви процес? За Вас са нашите продукти под формата на компактдискове. Благодарение на тях вече никога няма да Ви се налага да търсите даден образец или формуляр, защото просто трябва да заредите компактдиска в компютъра и да намерите всичко необходимо.

Вижте всички продукти от категория "Компактдискове"
Абонамент

Трябват Ви формуляри, готови образци на документи, примерни длъжностни характеристики и всичко това да може да се попълва, разпечатва и използва директно в работния Ви процес? За Вас са нашите продукти под формата на компактдискове. Благодарение на тях вече никога няма да Ви се налага да търсите даден образец или формуляр, защото просто трябва да заредите компактдиска в компютъра и да намерите всичко необходимо.

Международни стандарти за финансово отчитане + CD
Данъчен наръчник – Актуален коментар и практически примери
Процедури по обществени поръчки
Международно данъчно облагане и осигуряване
Вижте всички продукти от категория "Абонамент"

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top