Персонал и осигуряване | РААБЕ Експерт

Персонал и осигуряване

Дневник за регистриране на болничните листове – задължителен за работодателите през 2015 г.

Дневник за регистриране на болничните листове – задължителен за работодателите през 2015 г.
01
2015

Защо е необходим и полезен?

Една от най-често дискутираните от началото на 2015 г. теми е тази за болничните листове. И не случайно това е така. Издаването на болничен лист доказва не само личен здравословен проблем, който трябва да бъде решен, но води и до някои...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Имате ли избор при избора на осигуряване в началото на годината?

Имате ли избор при избора на осигуряване в началото на годината?
01
2015

Ако сега започвате работа къде ще се осигурявате за ДЗПО?

Една тема разбуни духовете в края на 2014 г. – тази за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, но неяснотите в законодателството, свързани с избора на осигуряване продължават и до днес.

Дали осигуряването в частните пенсионни...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Сумирано отчитане на работното време

Сумирано отчитане на работното време
01
2015

Синхронизираха ли се трудовото и осигурителното законодателство?

Сумираното изчисляване на работното време е уредено с разпоредбата на чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), съгласно която работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Дневник за регистриране на представените болнични листове

Дневник за регистриране на представените болнични листове

Дневникът за регистриране на представените на работодателя болнични листове е предназначен да улесни организацията по издаване и съхранение на бланките, както и за проверка и контрол върху посочените в тях данни и отговаря на изискванията на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните...Прочети още

Цена:12,00 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Данъчни облекчения по ЗДДФЛ в ГДД за 2014 г.

Данъчни облекчения по ЗДДФЛ в ГДД за 2014 г.
12
2014

Удържа ли се данък върху доходите за последния месец на 2014 г. при лица, получаващи доходи не превишаващи МРЗ?

В края на всяка календарна година всяко физическо лице си прави собствена равносметка на това, какви данъци върху доходите си е внесло в държавната хазна и какви данъчни облекчения може да ползва.

Основните видове облекчения са:

    ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Платен отпуск по половин ден

Платен отпуск по половин ден
Въпрос: 

Служителка се върна от майчинство преди навършване 2 годишна възраст на детето. Същата желае да ползва платения си отпуск по следния график (цитат от молбата и за отпуск): „Моля да ми бъде разрешено да ползвам 4 дни платен отпуск, който ще ползвам по половин ден за дните 2, 3, 9, 10, 16, 17, 22, 23.12.2014 г. и два дни платен отпуск, които ще ползвам цял ден в дните 5, 4. 12. 2014 г.“

Може ли лицето да ползва по такъв начин отпуска си и има ли правна форма, под която същият да бъде...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Сумирано отчитане на работното време

Бърза ПОРЪЧКА

Осигуровки и обезщетения от НОИ през 2015 г.

Бърза ПОРЪЧКА

Промени и особености в законодателството и практиката по ДОО през 2015 г.

Бърза ПОРЪЧКА

Право на безплатна предпазна храна

Право на безплатна предпазна храна
11
2014

Задължения на работодателите в предприятия със специфичен характер и организация на труда

Всеки работодател, който управлява и представлява предприятие със специфичен характер и организация на труда, е длъжен да направи оценка на риска на работните места, да проведе консултации с представителите на работниците и служителите, да...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to Персонал и осигуряване
Go to top