Персонал и осигуряване | РААБЕ Експерт

Персонал и осигуряване

Групова фирмена застраховка „Живот“ за всички служители с годишно изплащане на премия по нея

Групова фирмена застраховка „Живот“ за всички служители с годишно изплащане на премия по нея
Въпрос: 
  1. Дължими ли са осигурителни вноски за сметка на работодателя и служителите върху платената премия и в кой месец същите се плащат - в месеца на плащане на премията или пропорционално за 12 месеца?
  2. Ако се дължат от служителите – същите намаляват ли облагаемия им доход?
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Самоосигуряващи се лица, работещи и на други основания

Самоосигуряващи се лица, работещи и на други основания
04
2015

Кога декларация 1 трябва да бъде подадена повече от един път?

Правилното подаване на декларации образец 1 и 6 е не особено лека задача и може да бъде причислено към причините за главоболие. Именно за това е важно не само да имаме правилния програмен продукт, да следим за непрекъснатите промени на НАП в него...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Видове осигурени социални рискове за самоосигуряващи се лица

Видове осигурени социални рискове за самоосигуряващи се лица

Обхват на осигурителните права на самоосигуряващите се лицаПрочети още

Цена:12,00 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Последните заглавия в нашия Е-каталог

Последните заглавия в нашия е-каталог
03
2015

Електронната книга вече не е екзотика, а необходимо и полезно четиво

Електронният каталог на РААБЕ България съхранява разнообразни по теми, автори и съдържание електронни книги. Те са предназначени за любознателните читатели, които искат да дообогатят знанията си по дадена тема и бързо да получат...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Кога работникът носи пълна имуществена отговорност?

Кога работникът носи пълна имуществена отговорност?
03
2015

Могат ли да бъдат неговите действия престъпление?

Видът на отговорността на работника или служителя зависи основно от степента на вината, с която той е извършил нарушението, причинило вреда.

Пълна имуществена отговорност за целия размер на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Облагане на доходите от краткосрочна работа в чужбина

Облагане на доходите от краткосрочна работа в чужбина
Въпрос: 

Новорегистрирано българско ЕООД ще изпълнява проекти в областта на строителството и довършителните работи на територията на Германия. За целта ще се наемат работници с цел да бъдат изпратени в Германия. Трудовите договори ще бъдат сключвани по Кодекса на труда. Дружеството няма да формира място на стопанска дейност в Германия, т.к. срокът на всеки от обектите ще бъде по-кратък от 9 месеца. Дружеството не отговаря на условията за издаване на удостоверение А1 на работниците в България, тъй...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как се осигуряват морските лица през 2015 г.?

Как се осигуряват морските лица през 2015 г.?
02
2015

Особености на специалния режим

Морско лице“ е физическо лице, което заема длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава-членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Кога се дължат осигуровки върху премия от застраховки „Живот“?

Кога се дължат осигуровки върху премия от застраховки „Живот“?
Въпрос: 

Фирма има сключена групова застраховка живот, като премията по нея се плаща веднъж годишно на застрахователя. Достъп до нея имат всички служители на фирмата, т. е. тя е социален разход в натура съгласно чл. 204, т. 2, буква „а“ от ЗКПО. Дължими ли са осигурителни вноски за сметка на работодателя и служителите върху платената премия и в кой месец същите се плащат – в месеца на плащане на премията или пропорционално за 12 месеца? Ако се дължат от служителите – същите намаляват ли облагаемият...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Доходи – определяне и деклариране. Правила за попълване и коригиране на декларации 1 и 6

Бърза ПОРЪЧКА

Промени в областта на пенсионното осигуряване 2015 г.

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to Персонал и осигуряване
Go to top