Персонал и осигуряване | РААБЕ Експерт

Персонал и осигуряване

Френският закон за минималната работна заплата

ФРЕНСКИЯ ЗАКОН ЗА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА
06
2016

От 1 юли 2016 г. влиза в сила новият закон за минималната работна заплата във Франция

Каква беше ситуацията до сега?

До 30.06.2016 г. служители на транспортни предприятия, които работят на територията на Франция до 8 дни/каботаж, не попадат под действието на

  • декрет 2015-364 от 30 март 2015,
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Осигуровки при доход от САЩ

Осигуровки при доход от САЩ
Въпрос: 

Физическо лице, което няма никакви доходи в България, плаща само здравно осигурителни вноски, има сключен договор с американска компания за извършването на услуги, за които не се изисква лицето да напуска територията на България. Тази компания му изплаща всеки месец възнаграждение по банковата сметка. Годишният оборот от тези суми надхвърля 50 000 лв. за година.

 Какви задължения произтичат за това лице в България? Трябва ли внася осигуровки върху тази сума?...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Закон за минималната работна заплата в Германия – как влияе на българските фирми

Закон за минималната работна заплата в Германия – как влияе на българските фирми
05
2016

Финансови, организационни и санкционни тежести за фирмите

Основното изискване към фирмите:

„От 1.01.2015 г. се дължи заплащане на минимална почасова брутна работна заплата от 8,50 евро. Това важи за всички работодатели, които ползват труд, положен на територията на Германия,...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Осигурителни казуси при командироване на служители по трудово правоотношение в рамките на ЕС и работа на лица от ЕС в България

Бърза ПОРЪЧКА

Коригиране на най-често допусканите грешки в декларации обр. № 1 и № 6

Коригиране на най-често допусканите грешки в декларации обр. № 1 и № 6
04
2016

Как да сте сигурни, че направената корекиця е правилна

Когато за едно осигурено лице от един осигурител са подадени за месеца два броя декларации обр. № 1 с код за работещи по допълнителен трудов договор (с различни поредни номера) и осигурителят трябва да коригира една от тях следва...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Кога възниква задължение за българско юридическо лице да плати осигуровките при хонорар на физическо лице, осигурено в друга страна - членка на ЕС?

Кога възниква задължение за българско юридическо лице да плати осигуровките при хонорар на физическо лице, осигурено в друга страна - членка на ЕС?
Въпрос: 

Физическо лице е сключило граждански договор с българско юридическо лице ЕООД за извършване на консултантски услуги на същото .Физическото лице живее и се осигурява в друга страна - членка на ЕС.

През месец 12.2015 год. българското юридическо лице начислява разход за хонорар по граждански договор, но не го изплаща. Има ли задължение юридическото лице да начисли осигуровки на това физическо лице за доходите по гражданския договор поради факта, че то се осигурява в друга държава -...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Прекъсване на осигуряването при сумирано отчитане на работното време

Прекъсване на осигуряването при сумирано отчитане на работното време
03
2016

Какви са задълженията на осигурителя в този случай?

Когато в рамките на периода, за който е изготвен графикът, броят на работните часове по графика на лицето (след превръщане на нощните часове в дневни) е по-малък от нормата работно време за периода, е налице прекъсване на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за доходи от 2015 г.

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за доходи от 2015 г.
02
2016

Попълнихте ли справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2015 г. (Таблица 2)

Самоосигуряващите се лица текущо през годината внасят авансово осигурителни вноски върху избран месечен

...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какви документи са необходими на самоосигуряващите се лица за изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство?

Какви документи са необходими на самоосигуряващите се лица за изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство?
01
2016

Промени в осигурителното законодателство и в реда за подаване на документи и данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО

1. Болничен лист за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и за бременност и раждане до 135 календарни дни.

2. Декларация по образец приложение № 1 към НПОПДОО за болничните...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Ранно пенсиониране на лицата, които полагат труд по условията на трета категория

Ранно пенсиониране на лицата, които полагат труд по условията на трета категория
01
2016

Новата разпоредба влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Дава се възможност на ранно пенсиониране и на лицата, които полагат труд по условията на трета категория (§ 21 от ЗИДКСО). Със създадения е чл. 68а от КСО и считано от 1 януари 2016 г., „лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to Персонал и осигуряване
Go to top