Персонал и осигуряване | РААБЕ Експерт

Персонал и осигуряване

Прекратяване на трудово правоотношение по договор със срок на изпитване с работник, който не се явява на работа

Прекратяване на трудово правоотношение по договор със срок на изпитване с работник, който не се явява на работа
Въпрос: 

Назначихме работник за поддържане на тенис кортове считано от 22.03.2013 г., на основание чл. 70 от КТ и във връзка с чл. 67, ал. 1 ,т. 1 от КТ със срок на изпитване 6 месеца, като срока е в полза на работодателя.

Пуснахме заповед от 18.04.2013 г. за уволнение на същото лице, считано от датата на връчване на заповедта на лицето, поради неизпълнение на задълженията си, съгласно длъжностната характеристика за длъжността, която той...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Увеличават от 01 юли обезщетението за отглеждане на малко дете на 310 лв.

Увеличават от 01 юли обезщетението за отглеждане на малко дете на 310 лв.
06
2013

МС одобри пакет от социални мерки за настоящата година

Правителството реши да увеличи обезщетението за отглеждането на малко дете от 1 до 2 години от 01 юли. Сумата ще нарасне от 240 лв. на 310 лв. Според първоначалния план увеличението трябваше да стане факт от 01 октомври. Сред другите гласувани мерки...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Срокове и ред за коригиране на декларации образец 1

Срокове и ред за коригиране на декларации образец 1
06
2013

Специалният ред за подаване на коригиращи декларации, свързани с осигуряването е уреден в Наредба Н-8 от 2005 г.

Подаването и коригирането на декларации обр. 1 се подчинява на общите правила за подаване и коригиране на декларации, установени в ДОПК и на специалните правила, регламентирани в Наредба Н-8/2005 г. Съгласно чл. 104 от ДОПК след подаването на...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

НОИ предлага 3 нови е-услуги

НОИ предлага 3 нови е-услуги
07
2013

Услугите влизат в сила от 1 юли

От 01 юли 2013 г. Националният осигурителен институт предлага на осигурените лица и бенефициентите на обезщетения три нови възможности за заявяване на административни услуги по електронен път: Чрез услугата „Подаване на документ за учащ от лицето”...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как да се справите при установена грешка във вече подадена декларация-образец 6?

Как да се справите при установена грешка във вече подадена декларация-образец 6?
07
2013

Срокове и ред за коригиране на декларация обр. 6

Съгласно чл. 104 от ДОПК след подаването на декларацията, но преди изтичането на законоустановения срок за подаването й, подателят има право да прави промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения. От...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Международен транспорт и командироване на шофьори, за срок по-дълъг от 30 дни

Международен транспорт и командироване на шофьори, за срок по-дълъг от 30 дни
Въпрос: 

Фирмата ни се занимава с международен транспорт на товари. Назначените шофьори работят при условията на трудов договор при сумирано изчисляване на работното време. За дните на командировка, включително почивните и празничните дни, на шофьорите се изплащат дневни пари в размер на определените в приложение 3 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Понякога се налага шофьор да бъде командирован за по-дълго време с продължителност от 3-4 месеца, като той пребивава в...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Разходите за стипендии вече се признават за данъчни цели

Разходите за стипендии вече се признават за данъчни цели
08
2013

Критерии за признаване, съгласно акт на Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи

Със ЗИЗКПО, публикуван в ДВ., бр. 68 от 02.08.2013 г., е създаден нов чл. 177 а относно данъчното стимулиране при предоставяне на стипендии на ученици и студенти. Какви са критериите за това: Стипендията да е учредена и предоставена на: ученик,...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Международно данъчно облагане и осигуряване + CD

Международно данъчно облагане и осигуряване

Връзката между българското и чуждестранното законодателство + практически решения на конкретни казуси!Прочети още

Цена:127,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to Персонал и осигуряване
Go to top