Персонал и осигуряване | РААБЕ Експерт

Персонал и осигуряване

Промените в пенсионното законодателство през 2019 г.

Бърза ПОРЪЧКА

Промените в социалното осигуряване през 2019 г.

Бърза ПОРЪЧКА

Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност през 2018 г.

Бърза ПОРЪЧКА

Промените в трудовото законодателство и сумираното отчитане на работното време в сила от 01.07.2018 г.

Бърза ПОРЪЧКА

Издаване на трудова книжка - казус

Въпрос: 

При нас на работа ще постъпи лице, военен пенсионер, няма трудова книжка. Лицето ще бъде назначено на трудов договор във фирмата като пазач.

Длъжни ли сме на му издадем трудова книжка? Това, че лицето е пенсионер, освобождава ли ни от това задължение?

Ако лицето бъде освободено в бъдеще и започне работа в друга фирма на същата длъжност, как ще удостовери, че вече е работило на такава длъжност, за да му се начислява допълнително възнаграждение за ТС и ПО? Какъв...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Промените в трудовото и осигурително законодателство при сумирано отчитане на работното време в сила от 01.01.2018 г.

Бърза ПОРЪЧКА

Осигуряване и обезщетения през 2018 г. и особености в осигуряването и обезщетенията при сумираното отчитане на работното време“

Бърза ПОРЪЧКА

Промените в трудовото и осигурително законодателство за 2018 г. при сумирано отчитане на работното време

Бърза ПОРЪЧКА

Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
07
2017

Какви са промените и от кога влизат в сила?

Обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане влизат в сила от 1 юни 2017 г. Съгласно промените в:

  • чл. 50а. (1) Майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Промени в наредбите, свързани с осигуряването

Промени в наредбите, свързани с осигуряването
04
2017

Какво включват промените?

Бързият преглед на промените показа, че трябва да обърнете внимание на:

  • Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределение на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to Персонал и осигуряване
Go to top