здравно осигуряване | РААБЕ Експерт

здравно осигуряване

Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
07
2017

Какви са промените и от кога влизат в сила?

Обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане влизат в сила от 1 юни 2017 г. Съгласно промените в:

  • чл. 50а. (1) Майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Осигурителят е длъжен

Осигурителят е длъжен
12
2016

Промените в осигурителното законодателство налагат нови задълженията на осигурителите!

Осигурителят е длъжен в 14-дневен срок да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях …, това са само част от промените в осигурителното законодателство за...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какви са новите стойностни прагове по ЗОП

Какви са новите стойностни прагове по ЗОП
04
2016

Определете законосъобразно вида на процедурата, която трябва да приложите

Според чл. 20 на ЗОП 2016 г. стойностните прагове са разделени за процедури при публични възложители, процедури при секторни възложители, за публично състезание и пряко договаряне, прагове за събиране на оферти с обява или с покана до определени...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ за 2016 г.

Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ за 2016 г.
01
2016

Окончателен данък на социални разходи

Една от съществените промени в ЗДДФЛ за 2016 г. е тази, свързана с  чл. 38, ал. 9 на ЗДДФЛ. Знаем, че на основание чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ, с окончателен данък се облага брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване,...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Не живеете в България – не плащате здравно

Не живеете в България – не плащате здравно
09
2012

С декларация вече може да се спести плащане на здравни вноски за минало време

Подаването на декларация и заявление за напускане на страната до края на тази година ви гарантира освобождаване от неплатени здравни вноски , ако преди 31 декември 2011 г. сте живели в чужбина. За какво трябва да внимавате: Задължително се подава и...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Подлежат ли на здравно осигуряване съдружници-пенсионери?

Подлежат ли на здравно осигуряване съдружници-пенсионери
Въпрос: 

Подлежат ли на здравно осигуряване съдружници-пенсионери?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Лицензиране на здравноосигурителните дружества в България

Лицензиране на здравноосигурителните дружества в България
06
2012

Привеждане на националната нормативна уредба в съответствие с Европейските изисквания

В мотивите за това предстоящо изменение в Закона за здравното осигуряване е записано, че основното искане на Европейската комисия е България да прилага няколко Директиви, свързани със застраховане, различно от животозастраховането . Оказва се, че...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какви са размерите на осигурителните вноски за 2013 г.

Какви са размерите на осигурителните вноски за 2013 г.
01
2013

Кои размери се променят и кои не, и как се разпределят между осигурителя и осигуреното лице

Кои размери се променят и кои не, и как се разпределят между осигурителя и осигуреното лице Размери За фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.: 17,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд; 20,8 на сто за работещите...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Отново за електронния болничен лист

Отново за електронния болничен лист
02
2013

Ще стане ли този проект реален факт?

Темата за въвеждане на електронен болничен лист не е нова. Желанието на бизнеса, НОИ, лекарите и пациентите и техните работодатели за по-бърза електронна връзка между институциите и за съвременен обмен на данни между тях – също. За анализиране на...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Направихте ли годишното изравняване на здравно-осигурителните вноски?

Направихте ли годишното изравняване на здравно-осигурителните вноски?
03
2013

Какво трябва да направите при самоосигуряващо се лице – пенсионер, което получава доходи и от извънтрудова дейност?

Съгласно чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Subscribe to здравно осигуряване
Go to top