законодателство | РААБЕ Експерт

законодателство

Кратък обзор на нормативните промени в законодателството за 2017 г.

Кратък обзор на нормативните промени в законодателството за 2017 г.
01
2017

Сериозни промени в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.

С ДВ., бр. 97 от 6.12.2016 г. с текстовете в Закона за изменение и допълнение на ЗАДС станаха факт и законодателните изменения в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и Закона за счетоводството за 2017 г.

В Закона за данъка върху добавената стойност...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Ново КРМСФО Разяснение 21 – Налози

Ново КРМСФО Разяснение 21 – Налози
07
2014

КРМСФО 21 води до изменения в МСС 1, МСС 24, МСС 34 и МСС 37

Настоящото Разяснение 21 е отговор на потребностите от поясняване на начините за счетоводно отчитане на налозите във финансовите отчети на предприятията, обложени с тях и най-вече да се изясни кога се признават...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Временна заетост – едно добро решение за персонала през лятото

Временна заетост – едно добро решение за персонала през лятото
07
2014

Срочни договори, временна работа по два трудови договора, граждански договори с различни категории заети лица, осигуряване и деклариране

Много често за специалистите „Човешки ресурси“ в големите фирми или за счетоводителите – в по-малките, настъпват „трудни дни“, когато работодателят им изисква от тях спешно да наемат лица или за определен срок,...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Subscribe to законодателство
Go to top