За по-добър контрол при инвестиционното строителство | РААБЕ Експерт

За по-добър контрол при инвестиционното строителство

За по-добър контрол при инвестиционното строителство
01
2017

Отговорност на общините и неправителствения сектор

Дори и в последния си работен ден 43-то Народно събрание успя да приеме така очакваните изменения в ЗУТ относно презастрояването и повишаване на административния контрол както от страна на общинските администрации, така и то страна на неправителствения сектор, в това число проектантски браншови организации на архитектите и инженерите и от регистрираните фирми – консултанти в процесите на инвестиционното проектиране и строителството.

Въвежда се и изискването за поддържане на публични регистри от съответните администрации и публикуване на интернет страниците им на одобрени проекти на устройствените планове. Според новите условия ще може да се строи върху реституирани терени, само ако са достатъчно големи и отговарят на условията за отстояние от съседните обекти. Ако това е невъзможно, частта от имота ще получава статут на зелена площ.

Освен това се въвежда и ограничение за височината на оградите в рамките на жилищни комплекси, курорти и селища. Според новата ал. 11 на чл. 35 (ал. 11), не се допуска в урегулираните поземлени имоти да се изграждат огради с височина на плътната част над 60 см.

Създадена е нова алинея и към член 84, според която всички собственици на построени недвижими имоти ще бъдат задължени да се присъединят към изградените водоснабдителните и канализационните мрежи за своя сметка.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях. ДДС особености

Сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях. ДДС особености

Третиране на ДДС услуги с недвижими имоти, в сила от 01.01.2017 г.Прочети още

Цена:48,00 лв


Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top