трудово право | РААБЕ Експерт

трудово право

Как се организира обучението чрез работа (дуално обучение)?

07
2019

Особеностите в трудовото право

ЗПОО установява, че дуалното обучение се осъществява въз основа на прием, заявен от работодателя пред директора на съответната образователна институция, която извършва обучението. В професионалните гимназии и професионалните училища формата на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Бедствие или авария, или промишлена авария

Бедствие или авария, или промишлена авария
09
2016

Как да ги разграничите?

За да разграничите бедствието от аварията или промишлената авария, трябва да сте сигурни какво включва всяко едно от тях.

„Бедствие“ е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Очаква се състоянието на пенсионната система да се влошава дългосрочно

Очаква се състоянието на пенсионната система да се влошава дългосрочно
08
2016

Демографски тенденции

Промените в Кодекса за социалното осигуряване (КСО), приети през август 2015 г., ще стабилизират финансово пенсионната система в средносрочен план. Дългосрочно обаче ще има влошаване заради задълбочаващите се негативни демографски тенденции. Това...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как да прекратите трудовия договор, когато трудоустроено лице откаже да заеме предложената му подходяща работа?

Как да прекратите трудовия договор, когато трудоустроено лице откаже да заеме предложената му подходяща работа?
04
2015

Какви документи са необходими за законосъобразното прекратяване на трудовия договор?

Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване.

За да пристъпите към прекратяване на правоотношението на това основание е...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Работа от разстояние

Работа от разстояние
09
2014

Все повече работодатели позволяват на служителите си да работят извън офиса

Според изследването, проведено в началото на тази година с няколкостотин фирми от различни сектори на световната икономика, близо 86% от изследваните организации имат стратегия за подкрепа на дистанционна работа, а останалите 14% ще развият този...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

При неявяване на работа заради бедствие се изплаща обезщетение

При неявяване на работа заради бедствие се изплаща обезщетение
07
2014

Какви са правата и отговорностите на работодателя при бедствие

Работещите, които не могат да се явят на работа заради бедствие, имат право на обезщетение.

Според Кодекса на труда работодателят трябва да изплати 50 на сто от брутното трудово възнаграждение за времето, през което са...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Отпуск при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст

Отпуск при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
01
2014

Какъв е реда за ползване на новия вид отпуск по чл. 164б от КТ?

С измененията и допълненията на Кодекса на труда, в сила от 1 януари 2014 г., бе въведен нов вид отпуск за отглеждане на осиновено дете от 2– до 5-годишна възраст. Новият вид отпуск по чл. 164б от КТ дава и осигурява възможност на осиновителите...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Промени в пожарната и аварийна безопасност на предприятията

Промени в пожарната и аварийна безопасност на предприятията
09
2013

Запознати ли сте със задълженията на работодателя за пожарна и аварийна безопасност?

Знаете ли че в брой 24 на Държавен вестник беше публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как да прекратите трудово правоотношение без предизвестие?

Как да прекратите трудово правоотношение без предизвестие?
08
2013

Документи при прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение - чл. 331 от КТ

Прекратяването на трудовото правоотношение по чл. 331 от Кодекса на труда е свързано с насрещните волеизявления на работодателя от една страна и работника/служителя от друга, чрез които страните искат да прекратят съществуващото между тях...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Прекратяване на трудово правоотношение по договор със срок на изпитване с работник, който не се явява на работа

Прекратяване на трудово правоотношение по договор със срок на изпитване с работник, който не се явява на работа
Въпрос: 

Назначихме работник за поддържане на тенис кортове считано от 22.03.2013 г., на основание чл. 70 от КТ и във връзка с чл. 67, ал. 1 ,т. 1 от КТ със срок на изпитване 6 месеца, като срока е в полза на работодателя.

Пуснахме заповед от 18.04.2013 г. за уволнение на същото лице, считано от датата на връчване на заповедта на лицето, поради неизпълнение на задълженията си, съгласно длъжностната характеристика за длъжността, която той...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Subscribe to трудово право
Go to top