Сумирано отчитане на работното време | РААБЕ Експерт

Сумирано отчитане на работното време

Сумираното изчисляване на работното време
05
2014

Още един преглед преди летните графици и сезонната работа

В някои производства и за работещите в тях работници и служители, законът допуска по преценка на работодателя, да бъде въведено сумирано отчитане на работното време.

Минималният период при сумирано отчитане на работното време е една седмица, а максималният е 6 месеца. Работодателят със заповед определя за кои длъжности и за кои структурни звена в предприятието е необходимо да се отчита сумирано работното време. В заповедта следва да се посочи на какъв календарен период ще се изчислява работното време – седмично (1 или 2 седмици) или месечно (на колко точно месеца), както и дневната продължителност на работния ден.

Според чл. 142, ал. 4 от КТ максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време  – до 1 час над намаленото им работно време.

Едновременно с издаването на заповед за установяване на сумирано изчисляване на работното време трябва да бъде утвърден и поименен график за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване. Тези графици трябва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода. В тях следва да се отразят и почивните дни на работниците.

Нормата за продължителност на работното време при сумирано отчитане се определя в часове. При седмично сумирано изчисляване на работното време, нормата е със следните стойности:

  • 40 часа – изчислена за нормален работен ден от 8 часа при 5 дневна работна седмица;
  • 35 часа – изчислена за намален работен ден от 7 часа при 5 дневна работна седмица;
  • 30 часа – изчислена за намален работен ден от 6 часа при 5 дневна работна седмица

Запомнете, че съгласно Наредбата за работното време, почивките и отпуските графикът за работа на смени е неразделна част от Правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.

Почивните дни при сумирано изчисляване на работното време се определят в графика. Това на практика означава, че те могат да не съвпадат с обичайната седмична почивка в събота или неделя.

 

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели + CD

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Процедури и готови бланки по назначаване, уволнение, дисциплинарни наказания, работно време, отпуски, командироване, здравословни и безопасни условия на труд+ Новият ред за обработване на лични данни при трудови правоотношенияПрочети още

Цена:115,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top