Шест процедури по ОПДУ през следващата година | РААБЕ Експерт

Шест процедури по ОПДУ през следващата година

Шест процедури по ОПДУ през следващата година
11
2015

Предвидените средства за 2016 г. са близо 80 млн. лв.

През 2016 г. ще бъдат обявени шест процедури по Оперативна програма „Добро управление“, а първите договори по нея ще бъдат подписани до края на годината. Средствата, които са предвидени за следващата година, са на обща стойност от 79,7 млн. лв.

През новия програмен период за изпълнение на целите на ОПДУ са предвидени близо 336 млн. евро.

За сравнение инвестираната по Оперативна програма „Административен капацитет“ за подобряване на административния капацитет, реформата в съдебната система и засилването на диалога с гражданския сектор. До сега по ОПАК са изплатени над 303,6 млн. лв. През настоящата година са приключени повече от 350 проекта. Благодарение на проектите по ОПАК 242 администрации са въвели мониторинг на административното обслужване и повече от 100 – система за вътрешен електронен документооборот.

По ОПАК трябва да бъдат приключени още 270 договора. Тяхната обща стойност е 137 млн. лв.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top