Редовното ходене на работа носи бонуси | РААБЕ Експерт

Редовното ходене на работа носи бонуси

Редовното ходене на работа носи бонуси
09
2016

100 лв. към заплатата за по-добра трудова дисциплина на работното място

Дискусия на тема „Демографското развитие на България – изчезващ вид ли са младите предприемачи“ започва с конкретен пример за работодател от Смолян, който е измислил следният начин да мотивира младите си работници да ходят редовно на работа. Всеки, който има пълен месец без отсъствия, получава по 100 лв. бонус върху заплатата. Работодателят бил принуден да въведе тази не толкова популярна мярка заради липсата на трудова дисциплина и преобладаващо нехайно отношение, въпреки че организирал за своя сметка транспорта на работниците до фирмата.“

Доста показателен пример за илюстриране на трудностите на бизнеса не само да намери кадри, но и да ги задържи.

„Трудът не се възприема като някаква ценност и източник на богатство сред младото поколение“, показва проучване на Института за изследване на населението и човека към БАН. Този факт, наред с намаляване на броя на младите хора у нас, задълбочава още повече проблема на бизнеса с намирането на подходяща работна ръка.

Значителен резерв за повишаване на заетостта има сред икономически неактивното население – това са хората, които не работят, но и не търсят работа и техният брой е почти колкото този на регистрираните в бюрата по труда безработни.

Висок е и процентът на младите българи, които не учат и не работят, но и не желаят да работят. Издържат ги родителите им, обикновено заминали на работа в чужбина.

Голямо предизвикателство е кой и как ще успее да активизира хората, които са извън пазара на труда, повечето от които са с ниско образование, без професия, без трудов стаж.

Според Ивета Стефанова, председател на Национална асоциация на младите предприемачи „Младите хора, които все пак тръгват да търсят работа, показват необосновано високи изисквания към заплащането на труда“, но без да демонстрират добри професионални умения или желание за обучаване.

Затова от асоциацията настояват за по-добри условия за развитие на предприемачеството, а това означава облекчени условия при кредитиране, намаляване на административните пречки при стартиране на бизнес и подкрепа в намиране на пазари.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Извънреден труд – забранен, но допустим!

Извънреден труд – забранен, но допустим

Правна същност и особености на извънредния труд

                                                Прочети още

Цена:12,00 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top