Разходите по ОПОС с допустимост до 31 декември | РААБЕ Експерт

Разходите по ОПОС с допустимост до 31 декември

Разходите по ОПОС с допустимост до 31 декември
12
2015

Срокът е във връзка с приключването на програмния период

Крайният срок за допустимост на разходите, които са направени от бенефиценти на Оперативна програма „Околна среда“, е 31 декември 2015 г. Причина за него е приключването на програмния период 2007 – 2013 г.

Основно изискване разходите да бъдат приети за допустими е всички разплащания по тях да бъда направени до тази дата. До тази дата трябва да бъдат издадени и всички разходооправдателни документи – фактури, платежни нареждани и други. Ако разходите бъдат направени след 31 декември или документите за тях са с дата по-късна от тази, те няма да бъдат верифицирани от управляващия орган на оперативната програма.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top