РААБЕ България и Германо-българската индустриално-търговска камара организират счетоводна конференция | РААБЕ Експерт

РААБЕ България и Германо-българската индустриално-търговска камара организират счетоводна конференция

РААБЕ България и Германо-българската индустриално-търговска камара организират счетоводна конференция
11
2016

Годишно приключване на 2016 и данъчни изменения за 2017 г.

Броени дни остават до края на тази финансова и календарна 2016 г.

Ако обърнем поглед назад към 01.01.2016 г. ще си спомним колко много неща се промениха:

  1. Влезе в сила НОВ Закон за счетоводството.
  2. Промениха се категориите предприятия.
  3. Вмениха се нови задължения на ръководителите на предприятията – да носят пълна отговорност за индивидуалните сметкоплани, за формата на счетоводството, за съставянето, съдържанието и публикуването на годишните отчети, за извършването на независим одит, за съхраняване на счетоводната информация, за реда и движението на счетоводните документи.
  4. Появи се нов счетоводен стандарт – НСС 42 – Прилагане за първи път на националните счетоводни стандарти.
  5. От НАП ни напомниха за отчитането за служебни и лични нужди на активите – по-познато като „данък уикенд“.
  6. После пък с ДВ. 75/2016 г. въведохме нов данък – данък върху разходите в натура, с обратна сила от началото на годината.

И много още неща…

Все важни, все спешни и достатъчно трудоемки, както за счетоводители, така и за управители и одитори.

КАК изглеждат нещата в средата на м. ноември, 2016 г.?

Вече 11 месеца е в сила новия Закон за счетоводството. Какво се промени? Къде и с какво възникнаха проблеми?

Кой ще се възползва от възможността за еднократно преминаване от Международни счетоводни стандарти за финансово отчитане към Националните стандарти?

Справяме ли се с дължимостта на ДДС и кои правила са в полза на данъкоплатеца?

Създадоха ли ни проблеми командировките в чужбина и с какво?

До къде стигнахме с промените в законодателството за 2017 г. и кога това ще стане факт?

Много въпроси! Едно решение:

За да не се налага вие сами да преглеждате всичко отново от началото на годината.

За да не губите време да прочетете и осмисляте всяка промяна.

За да обърнете повече време на своите семейства по време на празниците.

Участвайте в конференция за счетоводители, одитори и консултанти – „Данъчни и счетоводни очаквания за финансовата 2017 г.“

В нея 8 лектора в рамките на 1 ден ще се погрижат да ви информират и подготвят.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top