Променят процедурата по подбор на държавни служители | РААБЕ Експерт

Променят процедурата по подбор на държавни служители

Променят процедурата по подбор на държавни служители
03
2016

Новите правила ще са в сила от началото на 2018 г.

Министерски съвет предлага промени в Закона за държавния служител. Ако те бъдат приети, бъдещите държавни служители ще бъдат наемани едва след като преминат конкурс от два етапа.

Първият етап на конкурса ще бъде централизиран и ще се провежда от Института по публична администрация. Той ще се състои в проверка на нивото на общите компетентности и познания, необходими за заемане на държавна служба. Резултатите от централизирания етап ще важат три години. Вторият етап ще е специализиран и ще се проверява специфичните компетентности и професионални качества на кандидатите.

Според предвидените промени служителите от държавната администрация няма да могат да заемат ръководна длъжност, без да са изкарали успешно тест за определяне на общите компетентности и познания, необходими за заемането на ръководни длъжности. Този конкурс също ще се организира от ИПА.

Предвидено е да се въведат и: Информационен портал за мобилност на държавните служители; забрана за назначаване по заместване и за преназначаване на свободна длъжност на наетите по заместване лица, които не са преминали успешно централизирания етап на конкурса; забрана за преназначаване на лица, назначени на непълно работно време на длъжности, които са определени за заемане на пълно работно време; забрана и за назначаване на ръководна длъжност на непълно работно време.

Новите правила се очаква да влязат в сила от 01 януари 2018 г.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели + CD

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Процедури и готови бланки по назначаване, уволнение, дисциплинарни наказания, работно време, отпуски, командироване, здравословни и безопасни условия на труд+ Новият ред за обработване на лични данни при трудови правоотношенияПрочети още

Цена:115,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top