Промени в ЗДДС за 2019 г. | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Промени в ЗДДС за 2019 г.

12
2018

Изменение в разпоредбата на чл. 108, ал. 2 от ЗДДС, свързани с промените са свързани с намаляване на административната тежест.

Намалява се срокът от 24 на 12 месеца, през който регистрираните по избор за целите на ЗДДС лица не могат да се дерегистрират, когато не отговарят на условията за задължителна регистрация.

 

• Изменения в разпоредбите на чл. 21, нови ал. 8, 9 и 10, чл. 97б, чл. 154, чл. 156, чл. 157, чл. 159, чл. 159а, свързани с хармонизиране на ЗДДС в съответствие с Директива 2006/112.

Въвеждат се разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки.

 

• Изменения в разпоредбите на чл. 26, нова ал. 10, нови чл. 131а, чл. 131б, чл.131в; §1, нови т. 88, 89, 90 от ДР на ЗДДС, преходна разпоредба, свързани с Директива 2006/112.

Въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1065 на Съвета от 27 юни 2016 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на данъчното третиране на ваучери.

 

• Изменения в чл. 57, нови ал. 5, 6 и 7, нова глава двадесета „а“ с чл. 167а и чл. 167б, изменение в чл. 170, ал. 1, ново Приложение № 3. Предвидено е разпоредбите да влязат в сила от 1 юли 2019 г.

Отложено начисляване на ДДС при внос.

 

Изменение в разпоредбата на чл. 176в от ЗДДС и преходни разпоредби.

Премахване на изискването за минимален размер на обезпечението (50 000 лв.).

 

Пълен коментар на промените ще получите на 11.02.2019 г. в гр. София на практически семинар ЗДДС и ЗКПО за 2019 г. и обжалване на актове на НАП“. Вижте програмата и заявете участие ТУК!

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top