Промени в ЗДДФЛ за 2019 г. | РААБЕ Експерт

Промени в ЗДДФЛ за 2019 г.

12
2018

Промени в ЗДДФЛ, свързани с премахване на задължението за издаване на служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ, както и въвеждане на задължение за предоставяне на информация в НАП за доходите от трудови правоотношения

Цел на промяната - максимално облекчаване на процеса на попълване и подаване на годишната данъчна декларация от физическите лица и стимулиране подаването й по електронен път.

Информацията, която ще постъпва в НАП, ще е възможно да се ползва за автоматично попълване на данните в годишната данъчна декларация. В тези случаи ще е необходимо лицата единствено да потвърждават автоматично попълнени от НАП (на базата на постъпилата информация) данни.

Промените включват:

  • отпада задължението за издаване на служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ;
  • отпада задължението на физическите лица да ги прилагат към годишната си данъчна декларация;
  • въвежда се задължение за предоставяне на информация за изплатените доходи от трудови правоотношения от работодателите (чрез нов образец на справка, която ще се подава ежегодно в срок до 28 февруари на следващата година);
  • нов срок за подаване на информация за останалите доходи (наеми, извънтрудови правоотношения и т.н.) - от предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на такива доходи (чрез справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ) –  до 28 февруари;
  • Справките да се подават само по електронен път, като това задължение, както и посочените срокове ще се прилагат за справки, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2019 г.;
  • Възможност за корекция - при откриването на грешка в данните, задължените лица да имат право еднократно в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията, да правят промени чрез подаване на нова справка;
  • Запазване на възможността за издаването на служебните бележки – само при поискване от съответното физическо лице.
Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top