Промени в наредбите, свързани с осигуряването | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Промени в наредбите, свързани с осигуряването

Промени в наредбите, свързани с осигуряването
04
2017

Какво включват промените?

Бързият преглед на промените показа, че трябва да обърнете внимание на:

  • Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределение на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите и за обмен на информация.
  • Върху социалните разходи на фирмите, които те правят за служителите си, вече ще се дължат осигуровки не само за пенсия, но и за болнични, майчинство, безработица и трудова злополука.
  • С осигуровки ще бъдат обложени автомобилите, телефоните и др. фирмени активи, които служителите ползват и през личното си време. Осигуровките ще се дължат и когато фирмата намалява корпоративния си данък със социалните разходи или не плаща данък „Уикенд“.
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж. Промените са свързани с новия ред за зачитане на осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица. От 01.01.2017 г. преценката на техните права се извършва въз основа на реално внесените осигурителни вноски – авансови или окончателни.
  • Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя. НОИ няма да превежда социално- и здравноосигурителни вноски при изплащане на гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя.
  • Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Разширява се кръгът на хората с право на отпуск и обезщетение за бременност, раждане, отглеждане на дете при смърт или тежко заболяване на майката (осиновителката) или при неизползване на отпуска при бременност и раждане.
Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top