Право и мениджмънт | РААБЕ Експерт

Право и мениджмънт

Отново неотложни промени в ЗОП

Отново неотложни промени в ЗОП
10
2015

На 01.10.2015 г. бяха приети на второ четене промени, които оптимизират възлагането на поръчки

Промяната е в съответствие с утвърдените практики на Европейския съюз за насърчаване на централизираното възлагане.

Ефектът от приемане на законопроекта ще спомогне за решаването на две основни задачи:

  1. Ще се подобрят
  2. ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Отлагане на ползването на платения годишен отпуск

Отлагане на ползването на платения годишен отпуск
09
2015

Двете страни на правоотношението могат да отложат ползването на отпуска

Отлагане ползването на платен годишен отпуск от работника/ служителя

Платеният годишен отпуск се отлага за следващата календарна година от работника или служителя в две хипотези:

  • Когато ползва друг вид отпуск
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Отговорност на работодателя, свързана с трудовото досие

Отговорност на работодателя, свързана с трудовото досие
08
2015

Какво е наказанието, ако не водите трудово досие на работника?

Създаването и воденето на трудовото досие на работника или служителя, както и неговото надлежно съхраняване вече е официално задължение на работодателя. На практика комплектоването, актуализирането и цялата непосредствена работа с личното трудово...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Съдът отмени високите такси за обжалване на обществени поръчки

Съдът отмени високите такси за обжалване на обществени поръчки
07
2015

Решението обаче може да бъде обжалвано

Една година след като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) промени тарифата за обжалване на обществени поръчки и въведе високи такси, Върховният административен съд (ВАС) ги отмени като незаконни. Решението е на тричленен състав на съда и...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Електронни обществени поръчки

Електронни обществени поръчки
06
2015

Кога ще имаме електронен портал за провеждане на обществени поръчки?

От началото на 2017 г. правителството планира да въведе електронен портал за провеждане на обществените поръчки. Изграждането му е част от допълнителните мерки към плана за открито управление, който беше пуснат за

...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Go to top