Право и мениджмънт | РААБЕ Експерт

Право и мениджмънт

Бедствие или авария, или промишлена авария

Бедствие или авария, или промишлена авария
09
2016

Как да ги разграничите?

За да разграничите бедствието от аварията или промишлената авария, трябва да сте сигурни какво включва всяко едно от тях.

„Бедствие“ е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Промени в Търговския закон

Промени в Търговския закон
09
2016

Нови удостоверения при прехвърляне на предприятия

Парламентът прие на първо четене промени в Търговския закон, които имат за цел да ограничат злоупотреби при вписвания, заличавания и обявявания в Tърговския регистър. Гласуваните промени предвиждат две последователни нотариални удостоверения – на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какви промени в законодателството да очакваме до края на годината?

Какви промени в законодателството да очакваме до края на годината?
08
2016

Приета е законодателната програма за второто полугодие на 2016 г.

Очакват ни 71 законопроекта. Правителството прие законодателната си програма за второто полугодие на 2016 г., като сред тях са предложения за промени в приоритетни за правителството области. Какво трябва да очаква бизнеса от...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какви са промените в Закона за защита при бедствия?

Какви са промените в Закона за защита при бедствия?
07
2016

Работодателите изготвят план за защита при бедствия и аварии

Промените в Закона за защита при бедствия бяха обнародвани на 28.06.2016 г. и ясно посочват задълженията на работодателите.

Новите допълнения в задълженията от 28.06.2016 г. Всяко юридическо лице е длъжно:

  1. да
  2. ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Административнонаказателна отговорност за нарушения по новия ЗОП и ППЗОП 2016

Административнонаказателна отговорност за нарушения по новия ЗОП и ППЗОП 2016
06
2016

Наказателната отговорност ще бъде само за физически лица

Су­бек­ти на ад­ми­нис­т­ра­тив­но­на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност за на­ру­ше­ния на ЗОП и на ППЗОП ве­че ще бъ­дат са­мо фи­зи­чес­ки ли­ца. При­чи­на­та за то­ва е нас­тъ­пи­ла­та про­мя­на в прав­ния ста­тут на въз­ло­жи­те­ли­те по чл. 5 от...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Go to top