Право и мениджмънт | РААБЕ Експерт

Право и мениджмънт

Как законно да се възползваме от стажантите?

Как законно да се възползваме от стажантите?
11
2013

Какво предвиждат промените в Кодекса на труда за договорите за стажуване и ученичество

Липсата на професионален опит и на практически умения са сред основните фактори за високото равнище на безработицата сред младите хора.

Договорът за стажуване не е регламентиран в сега действащия текст на Кодекса на труда...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Създават се условия за по-голяма публичност и конкуренция при избор на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ

Създават се условия за по-голяма публичност и конкуренция при избор на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ
10
2013

Министерският съвет одобри промени в ПМС 69/2013

Постановлениенто регламентира условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Повече прозрачност и облекчени критерии в ЗОП

Повече прозрачност и облекчени критерии
09
2013

Това са само част от обсъжданите промени в закона

Голяма част от поправките са в положителна посока – свързани са със значително подобряване на публичността при подготовката, оценката и договарянето на поръчките, отпадане на ограничителни и дискриминационни условия.

Ето и част от...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Промени в пожарната и аварийна безопасност на предприятията

Промени в пожарната и аварийна безопасност на предприятията
09
2013

Запознати ли сте със задълженията на работодателя за пожарна и аварийна безопасност?

Знаете ли че в брой 24 на Държавен вестник беше публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Нова наредба регламентира реда за сключване на офсетни споразумения

Нова наредба регламентира реда за сключване на офсетни споразумения
08
2013

Започнаха промените в обществените поръчки

Правителството прие Наредба по чл 13, ал 3 от Закона за обществените поръчки за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Go to top