По време на летните пътувания изберете облекченията в необходимите документи | РААБЕ Експерт

По време на летните пътувания изберете облекченията в необходимите документи

07
2019

Свободно движение на хора в ЕС

Напомняме, че вече е в сила Регламент 2016/1191, който носи редица облекчения при документооборота между отделните държави-членки. Премахнато е изискването за легализация и апостил по отношение на редица официални документи, касаещи проблеми с гражданското състояние на лицата. На този етап облекчението важи за актове за раждане, за сключен граждански брак, за развод, за смърт, за произход, за осиновяване. Регламентът включва и документите, свързани с регистриране на партньорствата, с удостоверяване на съдебното минало, с местоживеенето и/или местопребиваването на лицата, както и с въпроси относно тяхното гражданство и име.

През следващия етап се предвижда възможност за разширяване на обхвата на Регламента. Той ще включи и документите, свързани с удостоверение за актуално състояние на дружества, дипломи, решения на ТЕЛК и др.

За да се възползвате от тези възможности просто посочете желанието си да ви бъде издадено многоезично стандартно удостоверение, което да приложите към официалния документ и няма да се налага допълнителен негов превод.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

CD Казуси и практика в осигуряването и пенсионирането 2019 г.

Настоящият компактдиск съдържа всичко необходимо за осигуряването и пенсионирането през 2019 г.Прочети още

Цена:54,00 лв

Може да поръчате изданието и на USB флаш памет от тук на цена 64,00 лв. с ДДС с включена такса обработка и доставка.

Бърза ПОРЪЧКА

CD Командироване в ЕС, ЕИП, България, трети държави

CD Командироване в ЕС, ЕИП, България, трети държави

При командироване на служители в ЕС, ЕИП, България и трети държави и трябва да изготвите споразумение или заповед за командироване и да определите как се признават разходите за командировка, в коя държава се осигуряват лицата, какви са минималните ставки и продължителност на трудаПрочети още

Цена:48,00 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top