Пенсионни права на осигуреното лице | РААБЕ Експерт

Пенсионни права на осигуреното лице

Пенсионни права на осигуреното лице
02
2019

Условия отпускане на пенсия:

 

Година

Мъже

Жени

Възраст

Осигурителен стаж

Възраст

Осигурителен стаж

2015

63 години и

8 месеца

38 години

60 години и

8 месеца

35 години

2016

63 години и

10 месеца

38 години и

2 месеца

60 години и

10 месеца

35 години и

2 месеца

2017

64 години

38 години и

4 месеца

61 години

35 години и

4 месеца

2018

64 години и

1 месец

38 години и

6 месеца

61 години и

2 месеца

35 години и

6 месеца

2019

64 години и

2 месеца

38 години и

8 месеца

61 години и

4 месеца

35 години и

8 месеца

2020

64 години и

3 месеца

38 години и

10 месеца

61 години и

6 месеца

35 години и

10 месеца

2021

64 години и

4 месеца

39 години

61 години и

8 месеца

36 години

2022

64 години и

5 месеца

39 години

2 месеца

61 години и

10 месеца

36 години и

2 месеца

2023

64 години и

6 месеца

39 години и

4 месеца

62 години

36 години и

4 месеца

2024

64 години и

7 месеца

39 години и

6 месеца

62 години и

2 месеца

36 години и

6 месеца

2025

64 години и

8 месеца

39 години и

8 месеца

62 години и

4 месеца

36 години и

8 месеца

2026

64 години и

9 месеца

39 години и

10 месеца

62 години и

6 месеца

36 години и

10 месеца

2027

64 години и 10 месеца

40 години

62 години и

8 месеца

37 години

2028

64 години и

11 месеца

40 години

62 години и

10 месеца

37 години

2029

65 години

40 години

63 години

37 години

 

Лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал.1 от КСО с недостатъчно осигурителен стаж, имат и друга възможност за добиване на пенсионни права, а именно отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 9а от КСО.

С чл. 9а, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване - КСО са предвидени две възможности за така нареченото “закупуване” на осигурителен стаж, а именно:

  • „закупуване“ времето на обучение за завършено висше или полувисше образование или времето на докторантурата, опредено в нормативен акт, за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“;
  • „закупуване“ до 5 години, недостигащ стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред.

Преценка правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 9а от КСО се извършва само по писмено заявление от лицето. Придобитият и недостигащият осигурителен стаж се изчисляват въз основа на данните в регистъра на осигурените лица и приложените към заявлението оригинални и редовно оформени документи.

 

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top