Осигурителят е длъжен | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Осигурителят е длъжен

Осигурителят е длъжен
12
2016

Промените в осигурителното законодателство налагат нови задълженията на осигурителите!

Осигурителят е длъжен в 14-дневен срок да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях …, това са само част от промените в осигурителното законодателство за 2017 г.

Какво още се променя в осигуряването за 2017 г.?

 • Майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението, когато:

1. след изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, не ползва отпуск за бременност и раждане или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;

2. след изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, самоосигуряващото се лице започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство.

 • Повишава се минималната работна заплата от 420 на 460 лв.
 • Увеличава се минималния осигурителен доход, докато максималния остава непроменен: 2600 лв.
 • Вноската за пенсия се вдига с 1% от 1 януари.
 • Променя се минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, както и таблицата за определянето му.
 • Променя се внасянето на осигурителни вноски върху социалните разходи.
 • Променя се определянето на минималния и максималния размер на осигурителния доход на работещите при сумирано изчисляване на работното време.
 • Променя се начина, по който се изчислява осигурителния стаж на самоосигуряващите се лица.
 • Променят се сроковете за подаване на документи за пенсиониране.
 • Променят се размерите на глобите, за различните нарушения на осигурителното законодателство.
 • И др.
Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top