ОПДУ поема възнагражденията на служителите, управляващи средства | РААБЕ Експерт

ОПДУ поема възнагражденията на служителите, управляващи средства

ОПДУ поема възнагражденията на служителите, управляващи средства
02
2016

Промените са в Постановление №119 от 2014 г.

Министерски съвет прие промени в Постановление №119 от 2014 г. относно правилата за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовата рамка 2014-2020 г. В следствие на тях възнагражденията на служителите, които изпълняват функции по управление на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), ще бъдат финансирани по линия на техническата помощ на Оперативна програма „Добро управление“.

Основна цел на промените е да бъде подпомогнато успешното изпълнение на оперативната програма. В постановлението са обхванати всички, допустими бенефициенти по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ на ОП „Добро управлението“.  Промените са приети на заседанието на правителството през февруари, но влиза в сила още от 18 декември 2015 г. Те бяха публикувани в Държавен вестник брой 14-ти.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top