ОПДУ обяви две процедури за общо 60,6 млн. лв. | РААБЕ Експерт

ОПДУ обяви две процедури за общо 60,6 млн. лв.

ОПДУ обяви две процедури за общо 60,6 млн. лв.
05
2016

Допустимите кандидати по тях са ограничени

Оперативна програма „Добро управление“ даде старт на две процедури на обща стойност от над 60 милиона лева. Първата процедура е насочена към повишаване на експертния капацитет на служителите в администрацията. По нея ще бъдат усвоени 28 млн. лв.

Целта на процедурата е да повиши знанията, уменията и квалификацията на служителите в държавната администрация. Допустими кандидати по нея са Институтът по публична администрация, Академията на Министерството на вътрешните работи; Институтът по психология при Министерството на вътрешните работи; Дипломатическият институт към министъра на външните работи и Националното сдружение на общините в Република България. Крайният срок за кандидатстване с проекти е 01 септември, като проектите трябва да приключат най-късно до 31 декември 2018 г.

Втората процедура е насочена към изпълнението на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г., ПОС, ПИК и Натура 2000. Допустими кандидати по нея са Министерския съвет; администрацията на Омбудсмана на Република България; Министерството на финансите; Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Министерството на околната среда и водите; Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и Националната структура за координация и контрол по изпълнение на мерки от Националната приоритетна рамка за действие за НАТУРА. Общият бюджет на процедурата възлиза на 32,6 млн. лв., а крайният срок за подаване на проектни предложения е 20 декември.

И по двете процедури е предвидено изцяло електронно подаване и оценяване.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top