ОПАК | РААБЕ Експерт

ОПАК

Седем процедури по ОПАК с удължен срок

Седем процедури по ОПАК с удължен срок
09
2015

Причина е рискът от загуба на средства

Седем процедури по Оперативна програма„Административен капацитет“ имат нов удължен срок за приключване. Според промяната те ще трябва да бъдат финализирани до 31 декември 2015 г.

Досегашният срок...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Отчитането на проектите по ОПАК може да е и на електронен носител

Отчитането на проектите по ОПАК може да е и на електронен носител
11
2014

Документите се пазят поне три години след 2018 г.

Отчитането на проектите по Оперативна програма „Административен капацитет“ може да става и чрез съхраняването на всички оригинални документи на електронен носител. Те трябва да бъдат запазени в електронно досие и...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Промени в методологията за определяне на финансови корекции

Промени в методологията за определяне на финансови корекции
11
2014

Измененията касаят нарушенията при обществени поръчки

Министерски съвет нанесе промени в „Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Започваме работа по ОПДУ за 2015 г. още през януари

Започваме работа по ОПДУ за 2015 г. още през януари
09
2014

Първите три процедури са по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува проект на Индикативната годишна работна програма за следващата година. Първите процедури по нея се очаква да бъдат обявени още през...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Още 4 млн. лв. за три процедури по ОПАК

Още 4 млн. лв. за три процедури по ОПАК
08
2014

Средствата ще бъдат използвани за финансиране на резервни проекти

Оперативна програма „Административен капацитет“ увеличи бюджета на три процедури с малко над 4 млн. лв. Процедурите са по приоритетна ос „Добро управление“, приоритетна ос „Управление на човешките ресурси...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Утвърдиха наръчник за външни оценки на качеството на вътрешния одит

Утвърдиха наръчник за външни оценки на качеството на вътрешния одит
07
2014

Документът ще може да се използва от всички структури в държавната администрация

Благодарение на проект по Оперативна програма „Административен капацитет“ структурите на държавната администрация вече ще разполагат с Наръчник за извършване на външни оценки на качеството на вътрешния одит. Документът е утвърден...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

ОПАК с изплатени 227,2 млн. лв.

ОПАК с изплатени 227,2 млн. лв.
07
2014

Само за последния месец са верифицирани 126 броя искания за плащания

От началото на програмния период по Оперативна програма „Административен капацитет“ са изплатени общо 227,2 млн. лв., или 64,2% от целия бюджет на програмата. За първите шест месеца на настоящата година сумата е 37,7 млн. лв....

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Доизграждаме административното обслужване с още 10 млн. лв.

Доизграждаме административното обслужване с още 10 млн. лв.
05
2014

Проектите, които ще бъдат одобрени, трябва да се изпълнят за 12 месеца

Миналата седмица изтече крайният срок за кандидатстване по подприоритет 3.2 за създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Централните администрации ще могат да кандидатстват по нови три процедури

Централните администрации ще могат да кандидатстват по нови три процедури
04
2014

По две от процедурите предстоят информационни дни

В началото на месеца Оперативна програма „Административен капацитет“ публикува за обществено обсъждане три проекта на Насоки за кандидатстване за централните администрации. Насоките за кандидатстване се отнасяха...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

ОПАК отваря процедура за 3 млн. лв.

ОПАК отваря процедура за 3 млн. лв.
04
2014

Средствата са предназначени за Националния институт на правосъдието

Оперативна програма „Административен капацитет“ отваря нова процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ, от която ще може да се възползва Националният институт на правосъдието. Общата стойност на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to ОПАК
Go to top