Обявените процедури по ОПОС са за близо милиард | РААБЕ Експерт

Обявените процедури по ОПОС са за близо милиард

Обявените процедури по ОПОС са за близо милиард
05
2016

Сумата е само за обявените през миналата година

През миналата година са били обявени общо 14 процедури по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“. Тяхната обща стойност е 988 млн. лв. Най-голям ресурс е бил предоставен в сектор „Води“.

Процедурите в него са 6 и са на обща стойност от 719,7 млн. лв.

По втората приоритетна ос „Отпадъци“ е обявена една процедура за 97,8 млн. лв. Тя беше предназначена за изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, като бенефициенти по нея можеха да бъдат общините.

През миналата година бяха обявени и първите две процедури по новата приоритетна ос4 - „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“. Една процедура беше обявена по другата нова приоритетна ос - „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Три бяха поканите в областта на биоразнообразието. Тяхната обща стойност е 30,8 млн. лв.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Счетоводен наръчник

Счетоводен наръчник

 Изданието е с изчерпан тираж в хартиен формат. Заявете го като е-книга на следния адрес: https://expert.raabebg.com/produkti/elektronni-...Прочети още

Цена:48,00 лв


Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top