Новото в социалното осигуряване през 2019 г. | РААБЕ Експерт

Новото в социалното осигуряване през 2019 г.

12
2018

Какви промени ни очакват?

Какво ще промени Закона за бюджета на ДОО за 2019 г.?

 • Нови параметри на осигурителния доход.
 • Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица.
 • Определяне на минималния осигурителен доход.
 • Определяне на максимален осигурителен доход.
 • Определяне на размера на осигурителните вноски.
 • Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.

Промени в КСО предвиждат:

 • Нов ред за изчисляване на пенсиите.
 • Промени в период, от който се изчислява индивидуалният коефициент.
 • Ред за определяне на минималния и на максималния размер на пенсиите.

Какво да очаквате в регулацията на електронната търговия?

 • Нов вид осигурени лица – физически лица, които извършват търговска дейност без да са регистрирани като търговци. Ред за внасяне на осигурителни вноски и данък.
 • Нови изисквания за издаване на фискална касова бележка и за регистрация в НАП преди започване на продажбите. Практика на Съда на Европейския съюз по темата.

Други промени:

Подаване на годишна данъчна декларация от самоосигуряващите се лица и определяне на окончателния размер на осигурителния доход. Подаване на декларации обр. № 1 и обр. № 6.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top