Нова процедура по ОПАК за областните и централни администрации | РААБЕ Експерт

Нова процедура по ОПАК за областните и централни администрации

Нова процедура по ОПАК за областните и централни администрации
10
2013

Максималният размер на финансовата помощ за всеки проект е 90 хил. лв.

Областните и централните администрации могат да кандидатстват по нова процедура по подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация“ на Оперативна програма „Административен капацитет“. Общият размер на предвидените средства е 2 млн. лв., като за проектите по отделно е предвиден максимален таван на безвъзмездната финансова помощ от 90 хил. лв.

Минималният размер на помощта е 20 хил. лв. Проектите трябва да са насочени към повишаване на квалификацията чрез обучения. Основните дейности, допустими за финансиране, са обученията, които са включени в каталога за обучения на Института по публична администрация, с изключение на обученията за служебно развитие. Допустими за финансиране са също компютърни и чуждоезикови обучения, които се различават от предлаганите от института, както и обучения които не присъстват в неговия каталог като: работа със специфични групи граждани, обучения по ключови компетентности: екипна и лична ефективност, ефективно лидерство. Допускат се за финансиране и обучения, които са специализирани и отговарят на специфичната работа, която извършва съответната администрация, както и дейности за информация и публичност.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 18 ноември. Всички проекти трябва да се изпълнят в срок от 9 месеца.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top