Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване | РААБЕ Експерт

Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
07
2017

Какви са промените и от кога влизат в сила?

Обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане влизат в сила от 1 юни 2017 г. Съгласно промените в:

  • чл. 50а. (1) Майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по чл. 48а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 49, когато:

1. след изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, не ползва отпуск за бременност и раждане или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;

2. след изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, самоосигуряващото се лице започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство.

  • чл. 32, ал. 5 и 6 в сила от 1 януари 2017 г.

При определяне на месечното нетно възнаграждение се вземат предвид и средствата, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи, както и определените върху тях задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и дължимият данък по ЗДДФЛ.

За самоосигуряващите се лица месечното нетно възнаграждение е осигурителният доход, върху който са внесени осигурителните вноски.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top