Над 7.6 млн. евро за енергийна ефективност на институции и общини | РААБЕ Експерт

Над 7.6 млн. евро за енергийна ефективност на институции и общини

Над 7.6 млн. евро за енергийна ефективност на институции и общини
10
2014

Кандидатстването е до 7 януари

Нови две грантови схеми бяха обявени от Министерството на икономиката и енергетиката. Бенефициенти по първата могат да бъдат държавни институции и общини. Целта на схемата е повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в сгради, които са или общински, или държавни.

Общата сума на схемата, заедно с националното съфинансиране, е над 7.6 млн. евро. Минималната стойност на помощта, която може да бъде получена безмъзмездно, е 170 хил. евро. Максималната стойност е 500 хил. евро при 100 процента безвъзмездна финансова помощ.

Според разясненията към схемата – едно предложение може да не е само за една сграда, а да включва няколко. Част от допустимите дейности са смяна котли, гориво или абонатни станции, реконструкция, изграждане на инсталации за използване на биомаса, слънчева енергия и други. За да бъдат допуснати проектите, е препоръчително сградите да са със сменена дограма и да са топлоизолирани. Може да се използва финансова помощ и за консултантски услуги.

Кандидатурите по схемата трябва да бъдат представени до 7 януари 2015 г.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top