Минимални и максимални осигурителни прагове за 2015 г. | РААБЕ Експерт

Минимални и максимални осигурителни прагове за 2015 г.

Минимални и максимални осигурителни прагове за 2015 г.
09
2014

Върху какъв праг ще стъпят осигуровките ни през 2015 г.

Както всяка година по това време започна договаряне на минималните осигурителни прагове и доходи по професии и дейности. От една страна работодателите лобират за тяхното намаляване и дори отпадане, от друга страна правителството трябва да се погрижи за приходите в бюджета на ДОО за 2015 г. Договарянето се извършва на база анализ на развитие на минималната работна заплата, на показателите за производителност на труда, на ръст на работните заплати през 2013 и 2014 г.

Към настоящия момент са постигнати споразумения в 39 икономически дейности с почти 1 млн. заети в тях лица.

На база проведена от МТСП анкета 75,2 % от работодателите и 70,6 % от работниците и служителите смятат осигурителните прагове за предпоставка за повишаване приходите от осигурителните вноски в НОИ, а според над 2/3 от двете групи те допринасят и за спазването на трудовото и осигурителното законодателство.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top