Кандидатстваме за наградите на „RegioStars 2015“ | РААБЕ Експерт

Кандидатстваме за наградите на „RegioStars 2015“

Кандидатстваме за наградите на „RegioStars 2015“
01
2015

Срокът е до 28 февруари 2015 г.

Българските градове и региони могат да се включат в надпреварата за наградите „RegioStars 2015“ на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ към Европейската комисия. Крайният срок за подаване на документите е 28 февруари 2015 г.

Тази година наградите са в четири категории:

  • Интелигентен растеж: Разгръщане на потенциала за растеж на Малките и средни предприятия за дигитална икономика;
  • Устойчив растеж: Мобилизиране на инвестициите в енергийната ефективност в полза на гражданите и обществото;
  • Приобщаващ растеж: Интегриране в обществото лицата в риск от социално изключване;
  • CITYSTAR: Преобразуване на градовете за бъдещи предизвикателства.

През последните две години българските кандидати не са успели да се преборят за стигане до финал. Повече информация желаещите да кандидатстват могат да открият на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regiostars/regiostars_en.cfm

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ е предоставил и телефон за връзка, на който могат да бъдат задавани въпроси за участие: (02) 9405 654 или VHristov@mrrb.government.bg, Васил Христов

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top