Какви обучения да предложите на безработните, незаети и работещите от Вашия регион | РААБЕ Експерт

Какви обучения да предложите на безработните, незаети и работещите от Вашия регион

Какви обучения да предложите на безработните, незаети и работещите от Вашия регион
08
2016

Евросубсидии за предприемачи и за обучения

Компании и работещи ще могат да кандидатстват за нови 125 млн. лв. евросубсидии по програма „Развитие на човешките ресурси“ до края на годината, според справката на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Средствата ще са по две нови процедури и по две вече познати. За първи път финансиране ще се дава за обучение на предприемачи и за компании със сезонна дейност. И двете трябва да започнат през четвъртото тримесечие на тази година, а планираният ресурс е общо 35 млн. лв.

До края на тази година са осигурени средства и по други две направления, познати от предишния програмен период. Едната е за финансиране на конкретни нови умения, а другата – към подобряването на условията на труд. През миналата година социалното министерство започна четири от вече познатите мерки, изпълнявани и през стария програмен период. Те са насочени основно към обучения и създаване на заетост, а достъпният ресурс е малко над 380 млн. лв.

При по-голямата част от процедурите е предвидено 100 % финансиране. Съфинансиране се предвижда само при някои от тях – 20 % при „Добри и безопасни условия на труд“ и между 30 и 50 % при „Специфични обучения“.

Кое е новото?

Една от новостите в този програмен период е възможността работодателите, чиято дейност има сезонен характер, да получават от държавата пари за осигуровки на служителите. По време на неактивния сезон освен за осигуровки работодателят ще може да получи до 2500 лв. за обучение на работници. Осигуряването ще е на непълен работен ден, парите за обучението и времето на осигуряването са за целия период на проекта. От МТСП обясниха, че няма определена продължителност на един проект и реално може да продължи до 2018 г., когато приключва схемата. В обученията могат да участват не само вече наетите работници, но и безработни, за които работодателят е заявил, че ще ги наеме. Общият бюджет на схемата „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“ е 30 млн. лв., а от парите ще могат да се възползват не само фирмите от туристическия бранш, но и производителите, чиято дейност също има сезонна натовареност. Според МТСП работодателите ще имат възможност сами да определят в кои периоди човешките ресурси в предприятията да работят и в кои ще се обучават.

Сега се поставя началото  и на програмата „В подкрепа на предприемачеството“. Тя ще е с бюджет 5 млн. лв. Целта й ще е да подготви безработни и заети, които желаят да развиват собствен бизнес. Те ще могат да получат консултантски услуги за подготовка на бизнес план и да се включат в обучения, за да придобият нужните за управлението и развитието на бизнеса знания и умения. Желаещите да развиват собствен бизнес ще имат възможност за насочване и достъп до кредитен ресурс чрез финансовите инструменти по ОПРЧР и ще могат да ползват допълнителни консултации в стартовия период за развитието си като предприемачи, обясняват от МТСП. Ще могат да кандидатстват новорегистрирани и съществуващи предприятия в определените в Националната стратегия за насърчаване на МСП сектори (сред тях са IT, машиностроене, текстил, електроника и др.), както и предприятия, развиващи дейност в здравеопазването, процесите, свързани със застаряването на населението, културните и творческите индустрии и др. Кандидати по тази мярка трябва да са центрове за развитие на предприемачеството, НПО, финансови институции, като минимумът на проекта им трябва да е 50 хил. лв. Предприятието пък трябва да иска да развие бизнес за над 25 хил. лв.

Програма „Обучения и заетост“

Предполага се, че работодателите ще проявят интерес и към процедурата „Обучения и заетост“ с бюджет 81 млн. лв. Парите са насочени към неактивни и безработни лица над 29 г., регистрирани в Агенцията по заетостта за включване в заетост при работодател в реалния бизнес или институция на публичната администрация. Ще се провеждат обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място. От социалното министерство очакват по процедурата да бъдат включени 7400 неактивни и безработни лица над 29 г., като 4440 от тях при напускане на операцията ще придобият квалификация, а 5550 да имат работа. Приемът на заявки от фирмите бе рестартиран и в момента се извършва оценка на работодателите, подали заявления и класирани за финансиране. За първи път схемата започна през април, а интересът от страна на фирми, които управляват курорти по морето, бе огромен. Министерството одобри значителен брой от тези искания, но след скандал заради сигналите за нарушения по класирането се наложи да отмени първото класиране.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top