Каква е Вашата политика за съхранение на личните данни? | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Каква е Вашата политика за съхранение на личните данни?

07
2019

Правила за запазване и унищожаване на лични данни

Политиката се прилага по отношение на цялата информация, съдържаща лични данни, която се съхранява или обработва по друг начин. Политиката се прилага по отношение на следните носители:

 • Хартиени носители;
 • Електронни носители;
 • Информационни носители, включително SQL, CRM;
 •  и др. използвани в процеса на обработка на лични данни.

Какво да включите във Вашата политика за съхранение на лични данни?

 • Изгответе графика за съхранение на данни!
 • Посочете, в кои случаи сроковете за съхранение на лични данни могат да бъдат удължени.
 • Колко често се извършва преглед за подлежащите на унищожаване документи е добре да бъде регламентирано във политиката и кой служител е отговорен за прегледа.
 • Помислете и по какъв начин и с какви средства ще унищожавате документите на хартиен и електронен носител (нарязване, изгаряне, деструктуриране, сигурно унищожаване и др.).
 • По какъв начин ще документирате унищожаването на данни? То трябва да бъде описано и да бъде част от цялостната политика по защита на данните. Можете да използвате График за съхранение на лични данни и Протокол за унищожаване на данни и документи или други, подходящи за вашата организация документи.

Какво да включите в График за съхранение на лични данни?

 • Опишете каква е дейността по обработка на данните.
 • Каква е категорията на данните за всяка конкретна дейност.
 • Период на съхранение – ако има нормативно определен срок за съхранение на данните трябва да се съобразите с него и да ги съхранявате минимум в този срок.
 • Посочете мястото на съхранение на данните.
 • Опишете носителя, на който се съхраняват данните.
 • Посочете служителя, отговорен за съхраняването на данните.

Готова процедура по Съхранение на личните данни с готови образци на документи, ще намерите в CD Лични данни в счетоводството и управлението на човешките ресурси 

 

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

CD Лични данни в счетоводството и управлението на човешките ресурси

Лични данни в счетоводството и управлението на човешките ресурси

Не се чудете какво да включите във Вашата документация по защита на личните данни – ние вече я разработихме за Вас!

 Прочети още

Цена:84,00 лв

Може да поръчате изданието и на USB флаш памет от тук на цена 96,00 лв. с ДДС с включена такса обработка и доставка.

Бърза ПОРЪЧКА

CD ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА

Спестете си време и вземете примерен набор от документи и Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма!Прочети още

Цена:84,00 лв

Може да поръчате изданието и на USB флаш памет от тук на цена 96,00 лв. с ДДС с включена такса обработка и доставка.

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top